ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

XALQARO MIGRATSIYA JARAYONLARI VA UNING FALSAFIY TALQINI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.4, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 657-661

Keywords : Migratsiya; mehnat migratsiyasi; erkaklar va ayollar migratsiyasi sabablari; migratsiyaning ijobiy va salbiy taraflari; inson; jamiyat; ijtimoiy-siyosiy institut;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada bugungi kundagi xalqaro migratsiya jarayonlari falsafiy talqin erilgan. Dunyo miqyosida migratsiyaning yо‘nalishlari о‘rganilgan va bu jarayon davom etmoqda. Jahonda migratsiya tez sur'atlarda о‘sib borayotgan bо‘lsa-da, bu yо‘nalish bо‘yicha sanoqli tadqiqotlar о‘tkazilgan, kam о‘rganilgan. Jahonda va О‘zbekistonda migratsiya bо‘yicha olib borilgan ilmiy ishlar va loyihalar ilmiy jihatdan asoslanib yorotilib berilgan

Last modified: 2024-06-15 04:08:46