ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

İlk Kez “Seyir” Dersine Giren Öğrencilerin Derse Yönelik Algıları Üzerine Bir Değerlendirme: Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Uygulaması

Journal: Journal of Eta Maritime Science (Vol.2, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 99-104

Keywords : Seyir dersi; Öğrencilerin algıları; Başarı derecesi; Memleket;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünde verilen “Seyir” dersi, uzakyol vardiya zabitliği eğitimi için en temel ve önemli derslerden birisidir. Çalışmanın amacı, seyir dersine ilk kez giren öğrencilerin dersle ilgili dönem başı ve dönem sonundaki olası algı farklılıklarını ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Denizcilik Fakültesi’nde öğrenim gören ve seyir dersine ilk kez giren 61 öğrenciye, dönem başında ve dönem sonunda olmak üzere iki defa Geiger ve Ogilby (2000) tarafından geliştirilmiş olan bir anket formu uygulanmıştır. Söz konusu anket, şu sorulara cevap aramaktadır: 1) Öğrencilerin seyir dersine yönelik dönem başı algıları öğrencilerin memleketleri ve başarı düzeylerine göre farklılık gösteriyor mu? 2) Öğrencilerin seyir dersine yönelik dönem sonu algıları öğrencilerin memleketleri ve başarı düzeylerine göre farklılık gösteriyor mu? 3) Seyir dersine yönelik olarak öğrencilerin algısında eğitim periyodu sonunda bir değişiklik meydana gelmiş midir? Anket verilerinin analizinde SPSS 20 paket programı ve bağımsız t-testi yöntemi kullanılmıştır.

Last modified: 2015-07-08 17:54:44