ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KARŞILAŞTIRMALI OLARAK TÜRKİYE’DE DEVLET VE MİLLET MODERNLEŞMESİ

Journal: The Journal of Europe-Middle East Social Studies (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 90-128

Keywords : Türkiye; Modernleşme; Devlet Modernleşmesi; Millet Modernleşmesi; Turkey; Modernization; State Modernization; Public Modernization;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

ÖZET: Modernleşme batı toplumlarında ortaya çıkmış ve sonrasında bütün dünyayı etkisi altına almıştır. Temel olarak modernleşmeden anlaşılan şey ise, basit ilişkiler içerisinde bulunan köylü toplumdan karmaşık ilişkiler içerisindeki şehirli topluma doğru bir değişimdir. Batıda ortaya çıkmış olan modernleşme türünün önemli bir yönü ise ideolojiktir. Bu noktada laik milliyetçiliği benimsemiş olan modernizm, kendisini diğer toplumlara da kabul ettirmiştir. Türkiye'de on dokuzuncu yüzyıl ile beraber bu değişimler baş göstermiş ve sancılı süreçler sonunda batı tarafındaki modernleşme bütün yönleriyle beraber kabul edilmiştir. Ancak Türkiye’deki halk kitleleri bazı yönleri itibariyle modernleşmeye karşı çıkmış, özellikle de bu modernleşmenin ideolojik boyutunu pek kabul edememişlerdir. Bu noktada kendi modernleşmesini köyden şehre göç ile başlatmış olan halk kesimleri zaman içerisinde modernleşme araçlarının etkisi ile beraber büyük değişimler yaşamış ve devleti de bu noktada dönüştürme gayretine girmiştir. Türkiye'de devlet ile milletin modernleşmesi noktasında birbirleriyle çatıştıkları temel nokta ideolojiktir denilebilir. ABSTRACT: Modernism emerged in western countries and affected the whole World. What is fundamentally understood from modernism is changing from simple village life to complex urban life. The most important dimension of this modernization which came out in western World is ideological. It accepted secular nationalist lifestyle and forced other cultures to adopt it as it emerged in West. This process started in nineteenth century in Turkey and it had an agonizing story because the state elite could not accept this process as it emerged in West and tried to make crucial changes to make it applicable to their own society. After twentieth century, Turkey also turned to secular nationalist Notion and accepted it as it was. But at that point, the public had problems with this kind of modernism and they especially could not accept its ideological side so there came out many clashes between state modernism and public modernism processes. The conservative masses in Turkey had their own modernization process and used the tools such as education, religion in order to complete this process. At the end, they succeeded in changing the state to some degree.

Last modified: 2015-11-21 19:39:56