ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 11-17

Keywords : національна безпека; криза; макроекономічне середовище; підприємство.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті визначено, що сьогодні підприємства змушені працювати у надскладних макроекономічних умовах і питання державної підтримки є актуальним. Проте у світлі теперішніх реалій загроза національній безпеці посилюється, що ускладнює роботу економічних суб’єктів, які й так на межі фінансового знесилення. У розрізі висвітлених проблем метою статті є дослідження природи зовнішніх і внутрішніх загроз та їх впливу на економічні результати діяльності держави до і після окупаційних процесів сходу країни та АР Крим. У процесі дослідження застосовувалися загальноприйняті в економічній науці методи вивчення: абстрактно-логічний, статистико-економічний, системного аналізу, група методів економіко-математичного моделювання. За результатами проведеного аналізу параметрів національної безпеки визначено, що економіка і бізнес сильно підпадають під найменше коливання усіх складових зовнішнього середовища і панічно бояться змін. Політичний, соціальний, екологічний та економічний простори мають, загалом, негативний прояв. На основі вивчення таких категорій, як політичні, соціальні, економічні та технологічні фактори сформована матриця PESТ-аналізу. Вектор відносин запропоновано здійснити на мультиплікаційній основі: схід-захід-південь. Результати аналізу індикаторів національної безпеки дають підстави пропонувати здійснити реформи інституційного та економічного характеру, які послаблять тиск на бізнес і пожвавлять економічну активність в країні. Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці, об?рунтуванні концепції інтегрованого управління системою національної безпеки, що формує економічні умови функціонування та розвитку підприємств в Україні, та розвитку науково-методологічних підходів і практичних рекомендацій з формування механізмів щодо її реалізації.

Last modified: 2016-07-05 17:21:55