ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” >>

Vol.3, No.1

Publisher: Mukachevo State University

Publishing Date: 2016-03-21

 1. БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ

  Authors: Bovsh L.A.; Zaichko I.V.

 2. ФІНАНСИ У ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

  Authors: Vlasiuk V.Ye.

 3. ТИПОЛОГІЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕГУЛЮВАННЯ ЇХ РОЗВИТКОМ

  Authors: Hoblyk V.V.; Tokar Ya.I.

 4. СВІТОВИЙ РИНОК СТАЛІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

  Authors: Zhylin M.V.

 5. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

  Authors: Kurmaiev P.Yu.; Rybchak V.I.; Rybchak O.S.

 6. ПРИРОДА ТА ПРИЧИНИ ЦИКЛІЧНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

  Authors: Kuchinka T.V.

 7. МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ТА СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  Authors: Netsora T.H.

 8. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ МОНОПОЛІЗОВАНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ

  Authors: Pryputa N.V.

 9. ІМПОРТОЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТУ В УКРАЇНІ

  Authors: Puhachevska K.S.

 10. РОЗВИТОК ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ІНСТИТУТУ ТРИСТОРОННЬОГО ПАРТНЕРСТВА ДЕРЖАВИ?БІЗНЕСУ??ТРЕТЬОГО СЕКТОРУ?

  Authors: Sliusarenko V.Ye.

 11. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

  Authors: Feier O.V.

 12. ДЕФІНІЦІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЯК ЧИННИКА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  Authors: Futalo Yu.R.

 13. ІСТОРИЧНЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ПІД?РУНТЯ ВИБОРУ МОДЕЛІ ?ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО РОЗВИТКУ? НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ

  Authors: Shtuler I.Yu.

 14. ЕКОЛОГО?ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

  Authors: Yatsykovskyi B.I.

 15. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО З’ЯСУВАННЯ СУТНОСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ?СОЦІАЛЬНО?ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИЩОЇ ШКОЛИ?

  Authors: Artiukhina M.V.

 16. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГОТЕЛЮ З КОРПОРАТИВНИМИ КЛІЄНТАМИ

  Authors: Verezomska I.H.; Voroshylova H.O.

 17. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ M&A В УКРАЇНІ

  Authors: Hamma T.M.

 18. ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  Authors: Hlushchenko O.O.; Tuleninova D.M.

 19. ОРІЄНТИРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

  Authors: Horal L.T.; Korol S.V.

 20. ПОРІВНЯННЯ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ РОЗМІЩЕННЯ АУТСОРСИНГОВИХ ЗАМОВЛЕНЬ

  Authors: Horova K.O.

 21. ДОСЛІДЖЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

  Authors: Zadorozhniuk N.O.; Benoieva M.Kh.

 22. ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ФІТНЕС-КЛУБУ

  Authors: Zamlynska O.V.

 23. УПРАВЛІННЯ ВЕНЧУРНИМ ІНВЕСТУВАННЯМ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО?ОБ’ЄКТНИЙ ПІДХІД

  Authors: Zamlynskyi V.A.

 24. СОЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

  Authors: Zasadnyi B.A.

 25. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДЕФІНІЦІЇ ?РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА?

  Authors: Zikii N.L.

 26. МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЙ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ТОВАРУ НА РИНКУ

  Authors: Ihnatyshyn M.V.; Ihnatyshyn M.I.

 27. ІННОВАЦІЙНА-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Authors: Mohylna L.M.

 28. USING THE INTEGRATEDED MARKETING COMMUNICATIONS AT SALES POINTS

  Authors: Rosolа U.V.

 29. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  Authors: Seleznova O.O.

 30. ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ ФІРМИ ЯК ДЖЕРЕЛО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

  Authors: Cherleniak I.I.; Ahii Ya.Yu.

 31. МЕТОДИЧНО?ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА СЕКТОРАЛЬНО?УПРАВЛІНСЬКІ ДЕТЕРМІНАНТИ АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

  Authors: Yuhas E.F.

 32. ФЛОУЧАРТ ЯК ЗАСІБ МІНІМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

  Authors: Yashkin D.S.

 33. ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ КОНВЕРГЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ТРАНСКОРДОННОГО РЕГІОНУ

  Authors: Borshchevskyi V.V.; Kutsab-Bonk K.K.

 34. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ПРИКОРДОННОЇ ТОРГІВЛІ В ТРАНСКОРДОННОМУ РЕГІОНІ

  Authors: Hoblyk Volodymyr V.; Korolovych O.O.

 35. ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНО?ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

  Authors: Danylo S.I.

 36. ОЦІНКА ОБСЯГУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

  Authors: Drachuk Yu.Z.; Saviuk L.O.; Trushkina N.V.

 37. ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСТ ? ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ

  Authors: Karpinskyi B.A.; Komarnytska H.O.

 38. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ: МЕХАНІЗМ МОБІЛІЗАЦІЇ ТА РОЗПОДІЛУ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

  Authors: Kozhukhova T.V.

 39. СУЧАСНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЗАЙНЯТІСТЬ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ В ТРУДОНАДЛИШКОВИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

  Authors: Nartiuk O.V.

 40. ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ ЯК СКЛАДОВА КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

  Authors: Nosa-Pylypenko N.O.

 41. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕПРЕСИВНИХ РИНКІВ ПРАЦІ

  Authors: Paush M.M.

 42. ОБЛІК ВИТРАТ НА ЕКОЛОГІЗАЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  Authors: Pohorelov Yu.S.; Vakhlakova V.V.

 43. ПОГЛЯДИ ВОЛОДИМИРА НАВРОЦЬКОГО НА СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ

  Authors: Holubka S.M.; Chynchyk A.A.

 44. ПОДАТКОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОГО ПОЛІКРИТЕРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

  Authors: Didyk A.M.

 45. ANALYSIS OF THE METHODOLOGY FOR CALCULATING THE GROSS PROFIT IN THE FORMS OF FINANCIAL STATEMENTS

  Authors: Nesterova Svitlana

 46. METHOD OF ASSESSMENT OF FINANCIAL RELATIONS STABILITY IN UKRAINE

  Authors: Chernychko Tetiana