ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ДЕФІНІЦІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЯК ЧИННИКА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 76-80

Keywords : інтеграція; інтеграційний економічний процес; концепції теорій інтеграції; євроінтеграційний процес; глобальна економіка.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

В статті розглянуто підходи до визначення економічної категорії ?інтеграція?. Об?рунтовано, що визначення пріоритетним напрямом розвитку економіки України її поступову інтеграцію в європейський політичний, економічний, правовий простір потребує поглиблення досліджень у даному напрямі. Метою статті є аналіз досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців, спрямованих на визначення поняття ?інтеграція? та, на основі цього аналізу, об?рунтування авторського тлумачення даного поняття. Застосовано методи історичного та ретроспективного аналізу, синтезу, індукції та дедукції. Об?рунтовано необхідність дослідження поняття ?інтеграції як процесу? та ?інтеграції як сукупності відносин?. Об?рунтовано, що ключовими умовами інтеграції є: рівень розвитку країн, їх ресурсні та технологічні потенціали; ступінь зрілості ринкових відносин; масштаби та перспективи розвитку економічних взаємозв’язків країн; інфраструктурна та соціально-культурна сумісність. За результатами систематизації та аналізу існуючих концепцій визначено, що економічна інтеграція ? це не що інше, як об’єднання держав, внаслідок обмеженості природних, трудових та фінансових ресурсів в цій чи іншій країні для створення товарів, що є конкурентоспроможними на цих ринках та подоланні кризових явищ в країнах, а саме зубожіння народів, безробіття, падіння курсу національних валют, що веде до соціальних проблем у цих країнах. Проаналізовано основні типи економічної інтеграції: формування принципів глобальної економіки та збереження економічної незалежності національної економіки. Визначено, що модель євроінтеграційних процесів, яка визначена для економіки України, зорієнтована на перший тип економічної інтеграції, що є неможливим в умовах низького рівня конкурентоспроможності українських суб’єктів господарської діяльності. Зроблено висновок про необхідність перегляду існуючих принципів економічної інтеграції у зв’язку з низьким рівнем конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення ефективності процесів економічної інтеграції в Україні.

Last modified: 2016-07-06 16:54:44