ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГОТЕЛЮ З КОРПОРАТИВНИМИ КЛІЄНТАМИ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 101-106

Keywords : туристичний бізнес; ринок готельних послуг; готельне підприємство; корпоративні клієнти; MICE-сектор; PR-заходи.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Метою статті є дослідження стану та визначення недоліків готельного бізнесу в Україні, об?рунтування перспектив розвитку готелю на основі покращення організації роботи з корпоративними клієнтами. Для вирішення поставлених завдань у статті використано такі загальнонаукові методи дослідження: аналізу та синтезу; структурно-логічний; статистичні та економіко-математичні. Узагальнено основні методи покращення організації роботи готелю з корпоративними клієнтами та запропоновано конкретні заходи, що повинні здійснюватися за наступними напрямами: використання різних способів пошуку корпоративних клієнтів та надання інформації про готель і наявність номерів, робота з системами GDS (Global Distribution System), робота з агентствами, особисті стосунки з представниками компаній; різноманітні PR-заходи, щодо формування іміджу готелю; гнучкі ціни та надання знижок на проживання; безкоштовні вранішні заїзди або пізні виїзди; застосування індивідуального підходу до кожного клієнта (готовність до вирішення проблем, що можуть виникати, різноманітні подарунки, невеликі сувеніри для гостей, бали, програми лояльності; тепле людське ставлення); проведення MICE-заходів (забезпечення майданчику для конференцій, надання технічного обслуговування і сервісу, надання послуг з харчування учасникам конференцій). Наукова новизна проведеного дослідження полягає у висвітлені та досліджені сучасного стану готельного бізнесу, в складних політичних і соціально-економічних умовах в Україні, висвітленні проблем та перспектив розвитку готельних підприємств. Зазначено важливість визначення чинників забезпечення конкурентоспроможності готелів та розроблення методів покращення організації роботи готелів з просування послуг, і зокрема, для корпоративних бізнес-клієнтів. Подальші дослідження є перспективними, оскільки відновлення і певне пожвавлення у бізнес-секторі та галузі конференцій, дозволяє визнати роботу з корпоративними клієнтами важливим фактором розвитку готельних підприємств. Тому, пошук найкращих методів організації роботи з корпоративними клієнтами є важливим напрямком подальших досліджень.

Last modified: 2016-07-06 19:09:15