ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ: МЕХАНІЗМ МОБІЛІЗАЦІЇ ТА РОЗПОДІЛУ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 233-239

Keywords : міжнародні фінансові ресурси; механізм мобілізації та розподілу ресурсів; міжнародні фінансові інститути; ООН; сталий розвиток.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Новий порядок денний у сфері сталого розвитку на період до 2030 р., визначений Генеральною Асамблеєю ООН у 2015 р., зумовлює необхідність активізації міжнародного державного і приватного фінансування сталого розвитку країн, що розвиваються, та найбідніших країн світу, що є життєво важливим доповненням до національних зусиль у цій сфері. Мета статті полягає в дослідженні механізму мобілізації та розподілу міжнародних фінансових ресурсів для забезпечення сталого розвитку країн, що розвиваються. З метою вивчення складових механізму мобілізації та розподілу міжнародних фінансових ресурсів для забезпечення сталого розвитку країн, що розвиваються, та формулювання висновків у процесі дослідження використано такі загальнонаукові та специфічні методи пізнання як, методи аналізу, синтезу, індукції, дедукції, абстрактно-логічний метод. За результатами проведеного дослідження виявлено сучасні особливості мобілізації та розподілу міжнародних фінансових ресурсів для забезпечення сталого розвитку країн, що розвиваються. Визначено основні складові механізму мобілізації та розподілу міжнародних фінансових ресурсів для забезпечення сталого розвитку країн, що розвиваються. Розглянуто форми надання допомоги країнам, що розвиваються, фінансові інструменти, двосторонні та багатосторонні канали доведення коштів до країн-реципієнтів, сектора, на які спрямовуються міжнародні фінансові ресурси для досягнення цілей у сфері сталого розвитку країн, що розвиваються. Наукова новизна отриманих результатів полягає у встановленні закономірностей та тенденцій мобілізації міжнародних фінансових ресурсів, їх акумуляції двосторонніми та багатосторонніми донорами, організації раціонального розподілу для забезпечення сталого розвитку країн, що розвиваються. Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх використання для розробки стратегічних заходів щодо мобілізації та розподілу міжнародних фінансових ресурсів для забезпечення сталого розвитку світового співтовариства. Подальші дослідження спрямовані на вивчення глобальної системи фінансування сталого розвитку.

Last modified: 2016-07-06 20:44:01