ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Nasrettin Hoca Kaynağının (Sivrihisar, Eskişehir) Hidrojeokimyasal ve İzotopik İncelemesi

Journal: MTA Dergisi (Vol.146, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 93-104

Keywords : Nasrettin hoca kaynakları; hidrojeokimya; izotop; koruma kuşağı; iz element; Sivrihisar-Eskişehir;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada Nasrettin Hoca kaynaklarının (Bağbaşı, Hatip, Ali ve Babadat kaynakları ve Saracık çeşmesi) su kalitesi ve kayaçlarla ilişkisi hidrojeokimya ve çevresel izotoplar kullanılarak ortaya konulmuş ve bu sayede kaynakların kirliliğe karşı koruma tedbirlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İncelenen kaynaklara ait pH değerleri 7.40 ile 8.34 arasında, elektiriksel İletkenlik (Eİ) değerleri 339 μS/cm ile 965 μS/cm arasında değişmiştir. Suların δ18O ve δD içerikleri sırasıyla -8.31‰ ile -10.87‰ ve -63.55‰ ile -76.06‰ VSMOW arasında, trityum (3H) içerikleri ise 1.3 ile 4.25 TU arasında değişmiştir. Trityum içeriklerine göre sular sığ dolaşım özelliktedir. Kaynaklar temel hidrokimyasal özellikleri bakımından Ca-Mg-HCO3 tipindedir. Kaynakların iz element içerikleri rezervuar olan karbonatlı kayaçların ve geçirimsiz temeli oluşturan birimlerin kaynaklar üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Nasrettin Hoca kaynaklarının kirliliğe karşı koruma alanları bölgenin hidrojeolojik ve topoğrafik özellikleriyle birlikte Türk Standartları’na göre belirlenmiştir.

Last modified: 2013-12-02 02:45:23