ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

SANAT TARİHİ DERGİSİ / Journal of Art History >>

Vol.22, No.1

Publisher: Ege University, Faculty of Letters, Department of Art History

Publishing Date: 2013-04-01

 1. Presentation: The Issue In honor of Prof. Dr. Selçuk Mülayim // "Prof. Dr. Selçuk Mülayim'e Armağan" Sayısına Sunuş

  Authors: İnci KUYULU ERSOY

 2. CURRICULUM of PROF. DR. SELÇUK MÜLAYİM // Prof.Dr. Selçuk MÜLAYİM’in Özgeçmişi

  Authors: editor

 3. An Interview with Selçuk Mülayim // Selçuk Mülayim ile Bir Söyleşi

  Authors: Seyfi BAŞKAN

 4. The Tomb Architecture of Timurid Period // TİMURLU ÇAĞI TÜRBE MİMARİSİ HAKKINDA

  Authors: Seyfi BAŞKAN

 5. The Architectural Works in Atkaracalar/Çankırı: The Mosqoues, Visitplaces (tombs) and Fountains // Çankırı/Atkaracalar’daki Mimari Eserler: Camiler Ziyaretgâhlar (Türbeler) Ve Çeşmeler

  Authors: Ahmet Ali BAYHAN; Fikri SALMAN

 6. Some Thoughts on the Kargı Han and Its Bath // Kargı Han ve Hamamı Üzerine

  Authors: Kenan Bilici

 7. The Tomb of Kâtip Çelebi /// Kâtip Çelebi’nin Mezarı

  Authors: Halit Çal

 8. The Ohri Sanjak On Travel Book of Evliya Çelebi /// Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Ohri Sancağı

  Authors: Mehmet Zeki İbrahimgil

 9. The History of Konya Photo Behçet The First Photography Studio of Anatolia /// Anadolu’nun ilk Fotoğrafhanesi Konya Foto Behçet’in Tarihi

  Authors: Haşim Karpuz

 10. Some Observations on the Late Antique Residential Architecture in the Troas /// Troas Bölgesi Geç Antik Konut Mimarlığı Üzerine Gözlemler

  Authors: Oğuz Koçyiğit

 11. Two Heritages of Levantines in Bornova, Izmir: Davy House and De Cramer House /// İzmir, Bornova'da Levantenlerin İki Mirası: Davy Evi ve De Cramer Evi

  Authors: İnci KUYULU ERSOY

 12. The Importance And Place Of Education Traditional Turkish Arts In Secondary Of Anatolian Fine Arts High Schools /// Orta Öğretim Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Geleneksel Türk El Sanatları Eğitiminin Yeri Ve Önemi

  Authors: Sevay Okay Atılgan