ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

MANAS Journal of Social Studies >>

Vol.5, No.4

Publisher: Kyrgyz Turkish Manas University

Publishing Date: 2016-10-25

 1. Öğretmen Adaylarının Çatışma Eylem Stilleri ile Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyleri Arasındakı İlişki

  Authors: Yücel ÖKSÜZ; Melek BABA ÖZTÜRK

 2. Okulöncesi Öğretmenlerin Özel Gereksinimli Çocukların Tanılanması Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi

  Authors: Fatih AYDOĞDU; Ayşenur AKALIN; Beyzanur POLAT; Nidanur İRİCE; Meryem AKPINAR

 3. Hadis Metodolojisinde Teferrüd Kavramına Yönelik Kullanılan Tabirler

  Authors: Muhittin DÜZENLİ

 4. Vahiy Bağlamında Kur'an-Sünnet İlişkisi

  Authors: Hüseyin ÇELİK; Osman EYÜPOĞLU

 5. Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Hizmet Kalitesine Yönelik Algılamaları

  Authors: Azamat MAKSÜDÜNOV; Şenol ÇAVUŞ; Ali ELEREN

 6. Küresel Pazara Giriş Kararının Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS Yaklaşımıyla Analizi

  Authors: Hasan SÖYLER; Eyyup YARAŞ

 7. Kararlara Katılım ve İş Doyumu Arasındaki İlişki: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

  Authors: Zübeyir BAĞCI; Türkmen Taşer AKBAŞ

 8. Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Algılarına Metaforik Bakış: Türk, Azeri, Türkmen, Kazak ve Kırgız Öğrenciler Örneği

  Authors: Yasemin ÖZDEMİR; Mustafa ARAS; Samet ÖZDEMİR

 9. E-Ticaret İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Uygulanması; Açık Artırma Sitelerine Yönelik Bir Uygulama

  Authors: Hakan ÖZÇELİK; Osman Kürşat ONAT

 10. Antik Yunan’dan Roma’ya Retorikten Propagandaya

  Authors: Necdet EKİNCİ

 11. Değer Oluşturmada İlişki Yönetimi

  Authors: Sezgin SAVAŞ; Ahmet SÜRÜCÜ

 12. Pelikülden Dijitale: Sinema’daki Değişimler

  Authors: Filiz Erdoğan TUĞRAN; Aytaç Hakan TUĞRAN

 13. Hastanelerde Tıbbi Malzeme Talep Tahmini: Serum Seti Tüketimi Üzerinde Örnek Bir Uygulama

  Authors: Vahit YİĞİT

 14. An Analysis of Anger Status of Teenagers Doing Sportive Activities and Teenagers Not-Doing Sportive Activities

  Authors: Serdar GERİ; Bilal DEMİRHAN

 15. İlköğretim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Öğretmenleri ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Zihinsel Engelli Bireylerin Fiziksel Egzersize Katılımlarının Etkilerine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

  Authors: Hüseyin KIRIMOĞLU; Oğuzkaan ESENTÜRK; Ekrem Levent İLHAN; Atike YILMAZ; Kerimhan KAYNAK