ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

MANAS Journal of Social Studies >>

Vol.5, No.5

Publisher: Kyrgyz Turkish Manas University

Publishing Date: 2016-12-20

 1. Kişilik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki: Çanakkale Örneği

  Authors: Mustafa BOZ; Buket BULUK; Buket BULUK; Yusuf A. ARSLANTAŞ

 2. Porter’in Jenerik Rekabet Stratejileri ve Performans İlişkisi; Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi Örneği

  Authors: Ali Aykut PEKER; Şefik ÖZDEMİR; GökhanKERSE; Talip ARSU

 3. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Avrasya Ekonomileri Örneği

  Authors: Aziz BOSTAN; Serap ÜRÜT KELLECİ; Alper YILMAZ

 4. Girişimcilik Eğiliminin Gelişiminde Girişimcilik Eğitimin Rolü

  Authors: Mutlu UYGUN; Ebru GÜNER

 5. Üniversite Gençlerinin Girişimcilik Özelliklerinde Etkili Olan Faktörler

  Authors: Bülent BAYRAKTAR; Gülnara KARADENİZ

 6. Girişimcilik Kongresinin Bildiri Kitaplarında Yer Alan Araştırmaların İçerik Analizi ve Genel Değerlendirmesi

  Authors: Azamat MAKSÜDÜNOV

 7. Determination of Best Military Cargo Aircraft with Multi-Criteria Decision-Making Techniques

  Authors: Adem GÖLEÇ; Feyza GÜRBÜZ; Ercan ŞENYİĞİT

 8. Girişimcilik Örneği Olarak Bankacılık Sektöründe Malmquist Yöntemiyle Kârlılık Temelinde Etkinlik Analizi: Kırgızistan Örneği

  Authors: Adilya YAMALTDİNOVA; Feyyaz YILDIZ; Ali ELEREN

 9. Duygusal Zekânın Girişimcilik Üzerine Etkisi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Üzerine Bir Analiz

  Authors: Metin ULUKÖY; Yakup ÜLKER; Recep KILIÇ; Sedat YUMUŞAK; Sedat AZAKLI

 10. Kırgızistan ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Konusuyla İlgili Tutum ve Davranışları

  Authors: Cengiz YILMAZ; Anarkül URDALETOVA; Tuncer ÖZDİL; Beran Gülçiçek TOLUN

 11. Hemşirelerin Örgütsel Güven Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

  Authors: Zübeyir BAĞCI; Türkmen Taşer AKBAŞ

 12. Girişimcilik Faaliyetlerinin Uluslararası Karşılaştırması: Ampirik Kanıtlar

  Authors: Mahmut ERDOĞAN

 13. Girişimcilik Eğilimi ile Mutluluk Algısı Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

  Authors: Ali ELEREN; Guzel SADYKOVA

 14. Bayanlara Özel Spor Merkezinde Karşılaşılan Yeterli Kilo Verememe ve İncelememe Probleminin Deney Tasarımı ile Optimizasyonu

  Authors: Kasım BAYNAL; Saime TAPHASANOĞLU

 15. Üretim Planlama ve Kontrolün Atölye Yükü ile Eşzamanlı Gerçekleştirilmesi

  Authors: Olcay Özge ERSÖZ; Ahmet Kürşad TÜRKER