ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

MANAS Journal of Social Studies >>

Vol.6, No.1

Publisher: Kyrgyz Turkish Manas University

Publishing Date: 2017-03-25

 1. Internet and Social Media Usage of Secondary School Students in Rural Areas

  Authors: H. Nur GORKEMLI

 2. Mekân-Kimlik Etkileşimi: Kavramsal ve Kuramsal Bir Bakış / Space-Identity Interaction: a Conceptual and Theoretical Overview

  Authors: Sevcan GÜLEÇ SOLAK

 3. Kişilerarası İletişim Sürecinde Empatinin Önemi: Kırgızistan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

  Authors: Tuncer ÖZDİL

 4. Farklılıklara Saygı Ölçeği’ nin Kırgız Kültürüne Uyarlanması

  Authors: Yücel ÖKSÜZ

 5. Gazete Haberlerinde Okur Temsilcisinin Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

  Authors: Hamza ÇAKIR

 6. Türkiye’de Çocuk Hakları Bağlamında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi

  Authors: Hakan DÜNDAR

 7. İşgörenlerin İş ve Serbest Zaman Çatışma Düzeyleri ile Mesleki Tükenmişlik ve Yaşam Tatmini İlişkisi: Ankara’daki 4-5 Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Uygulama

  Authors: Ali İSKENDER

 8. Кыргыз тарыхый романистикасы тууралуу жаңы табылгалар

  Authors: Halit AŞLAR

 9. Nepotizmin Yenilik ve Yetenek Yönetimi Üzerine Etkisi

  Authors: Yavuz DEMİREL

 10. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Referans Seviyeleri Üzerinden İletişim Eğitimi: “Kırgızistan Örneği”

  Authors: Uzman Hakkı İŞCAN

 11. Türk Sosyolojisinde Yeni Arayışların İmkânı ya da Bir Çıkış Yolu Olarak Erol Güngör Sosyolojisi

  Authors: İslam CAN

 12. Ashab-ı Kehf Kıssası ve İçerdiği Mesajlar

  Authors: Hüseyin ÇELİK

 13. İbn Hacer El-Askalânî’ye Nispet Edilen “El-Münebbihât” İsimli Eser Üzerine

  Authors: Ferhat GÖKÇE