ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

ΛΌГOΣ. THE ART OF SCIENTIFIC MIND >>

Vol.1, No.1

Publisher: NGO «European Scientific Platform»

Publishing Date: 2018-12-10

 1. НАПРЯМКИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ

  Authors: Рабей Настасія Романівна

 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

  Authors: Голденблат Марія Андріївна

 3. БЕЗОПАСНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ВО ВРЕМЯ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

  Authors: Лобовко Александр Владимирович

 4. ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОДАЖУ РІЗНИХ ВИДІВ ДЕПОЗИТНИХ ПРОДУКТІВ БАНКУ

  Authors: Цірук Костянтин Андрійович

 5. ДИСПEРСIЙНИЙ ТA КOВAРIAЦIЙНИЙ AНAЛIЗ У ДOСЛIДЖEННI СOЦIAЛЬНO-EКOНOМIЧНИХ ДИСПРOПOРЦIЙ У СФEРI OСВIТИ

  Authors: Бaбiн Кирилo Вoлoдимирoвич

 6. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  Authors: Богацька Наталія Миколаївна; Мельник Юлія Василівна

 7. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ

  Authors: Богацька Наталія Миколаївна; Пшенична Вікторія Володимирівна

 8. ОБЛІК ДОХОДУ ЗГІДНО З МСФЗ 15 «ДОХІД ВІД ДОГОВОРІВ З КЛІЄНТАМИ»

  Authors: Дерев'янко Світлана Іванівна; Тарасюк Ірина Юріївна

 9. ОБЛІК ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

  Authors: Говоруха Валерія Валентинівна; Васильєва Валентина Георгіївна

 10. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В СИСТЕМІ ЦІНОУТВОРЕННЯ

  Authors: Пилипенко Вадим Олександрович

 11. СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОПЕРАЦІЙ

  Authors: Несен Ольга Валентинівна

 12. СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

  Authors: Пальян Зінаїда Оганесівна; Виноградова Дар'я Володимирівна

 13. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

  Authors: Москальов Анатолій Альфієвич; Стельмах Яна Василівна

 14. СУЧАСНИЙ СТАН МЕДІЙНОГО РЕКЛАМНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

  Authors: Кузьменко Лоліта Віталіївна

 15. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  Authors: Лозовський Олександр Миколайович; Пучканьова Вікторія Йосипівна

 16. ТОКЕН В ПЕРВИННОМУ РОЗМІЩЕННІ МОНЕТ (ІСО): ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА МІСЦЕ НА ФІНАНСОВОМУ ТА ГРОШОВОМУ РИНКАХ

  Authors: Карпич Анна Юріївна

 17. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В НЕСТАБІЛЬНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  Authors: Вудвуд Вікторія Василівна; Стельмах Яна Василівна

 18. УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  Authors: Лазаренко Роман Ігорович

 19. УСПІШНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ ПРОЕКТОМ: ВІД ІДЕЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

  Authors: Кулініч Тетяна Володимирівна; Пермінова Ольга Сергіївна

 20. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТОНІЗУЮЧОЇ ДІЇ НА ОСНОВІ ЗЕЛЕНОГО ЧАЮ

  Authors: Коберник Інна Віталіївна

 21. ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КИСЛОТНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

  Authors: Лобовко Александр Владимирович

 22. УСКЛАДНЕННЯ У ГЕСТАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ У ПАЦІЄНТОК З ВЕГЕТО-СУДИННОЮ ДИСТОНІЄЮ

  Authors: Вальц Інна Олександрівна; Абукерімова Асіят Касимівна; Боєчко Дар'я Іванівна

 23. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ FIGHT В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

  Authors: Капуш Світлана Михайлівна

 24. ЛЕКСЕМИ-ВЕРБАЛІЗАТОРИ КОНЦЕПТУ FIRE В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ТА ЇХНІ ВІДПОВІДНИКИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

  Authors: Подубінська Ірина Володимирівна

 25. ПЕРСОНІФІКАЦІЯ ЯК ХУДОЖНІЙ МЕТОД В ДИСКУРСІ ЛІТЕРАТУРНОГО ЖАНРУ ЖАХІВ

  Authors: Шпак Юлія Олександрівна; Матвійчук Марина Дмитріївна

 26. ВИСВІТЛЕННЯ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС НА СТОРІНКАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ, МІСЦЕВОЇ ТА РАЙОННОЇ ПРЕСИ В 1986 Р

  Authors: Клепак Аліна Сергіївна

 27. ДИПЛОМАТІЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО З ОСМАНСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ ТА КРИМСЬКИМ ХАНСТВОМ ПРОТЯГОМ 1651-1653 РР

  Authors: Машевська Аріна Андріївна

 28. ЗЕНІТ ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: ПРАВЛІННЯ СУЛЕЙМАНА І

  Authors: Ніколіна Інна Іванівна; Машевська Аріна Андріївна

 29. СХІДНІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ КОМБІНАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ВОЛОДАРЯ У1650 РОЦІ

  Authors: Машевська Аріна Андріївна

 30. ҐЕНДЕРНI КОМПОНЕНТИ В ПIДГОТОВЦI МЕНЕДЖЕРА ОСВIТИ

  Authors: Рудь Олександр Степанович

 31. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ

  Authors: Дячук Павло Вікторович; Перфільєва Людмила Павлівна; Іордан Лідія

 32. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПОНЯТТЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ БІОГРАФІСТИКИ

  Authors: Розман Ірина Іллівна

 33. МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Authors: Сергієнко Світлана Михайлівна

 34. ПРОЕКТНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

  Authors: Поночовна-Рисак Таїсія Михайлівна

 35. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

  Authors: Жданович Юлія Миколаївна

 36. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СІМЕЙНО-ПОБУТОВІЙ СФЕРІ

  Authors: Теремчук Марія Орестівна

 37. ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

  Authors: Машиністова Марія Cергіївна

 38. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  Authors: Іріоглу Софія Дмитрівна

 39. ПАТЕНТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ДОГОВОРАМИ

  Authors: Канарик Юлія Сергіївна; Синюк Ніка Василівна

 40. ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛIКТУ IНТЕРЕСIВ В УКРАЇНI

  Authors: Андрущенко Дiана Сергiївна

 41. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ ЗАВДАНУ ПРИ ВАКЦИНАЦІЇ

  Authors: Микитенко Дмитро Олександрович; Гомля Ірина Андріївна

 42. СТАЖУВАННЯ ЯК КАТЕГОРІЯ ТРУДОВОГО ПРАВА

  Authors: Прилука Анна Євгеніїївна

 43. ВИКОРИСТАННЯ ФРАКТАЛІВ В МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ СКЛАДНИХ ПРИРОДНИХ СИСТЕМ

  Authors: Новікова Наталія Володимирівна; Сагай Ольга Володимирівна

 44. ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ АЛГОРИТМІВ ПОШУКУ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКСТРЕМУМУ В СИСТЕМІ WOLFRAM MATHEMATICA

  Authors: Верем'єв Олександр Олександрович; Десятський Сергій Петрович

 45. БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПО ПРИНЦИПАМ НАССР

  Authors: Семко Тетяна Василівна

 46. ВИРОБНИЦТВО ЖИТНЬО-ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА ЗБАГАЧЕНОГО СУМІШШЮ ПРЯНОЩІВ

  Authors: Коваль Юлія Петрівна

 47. ОГЛЯД КОНСТРУКЦІЙ КРОКУЮЧИХ РОБОТІВ

  Authors: Фiляюшкін Олексій Вадимович

 48. ТЕХНОЛОГІЯ ВЛАШТУВАННЯ НЕГЛИБОКИХ ШПУНТОВИХ СТІН З ВИКОРИСТАННЯМ РУЧНИХ БУРІВ

  Authors: Мудрий Ігор Богданович

 49. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСУ СЛИЗОУТВОРЮЮЧИХ ПОЛІСАХАРИДІВ, ЕКСТРАГОВАНИХ З НАСІННЯ ЛЬОНУ

  Authors: Стеценко Наталія Олександрівна; Краєвська Світлана Петрівна