ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Louis-Jacques-Mandé Daguerre and Charles Marie Bouton’s Diorama and Its Historical Origins // Louîs-Jacques-Mandé Daguerre Ve Charles Marie Bouton’un Dioraması Ve Tarihsel Kökenleri

Journal: SANAT TARİHİ DERGİSİ / Journal of Art History (Vol.24, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 139-160

Keywords : Louis-Jacques-Mandé Daguerre; Panorama; Diorama; Eidophusikon; Illusion; Charles Marie Bouton; ouis-Jacques-Mandé Daguerre; Panorama; Diorama; Eidophusikon; yanılsama; Charles Marie Bouton;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Diorama was invented by Louis-Jacques-Mandé Daguerre and Charles Marie Bouton. Diorama consists from two Greek words: dia which means “through” and ?orama which means “scene-sight”. Paintings painted with camera obscura by Louis-Jacques-Mandé Daguerre and his partner painter Charles Marie Bouton. These paintings were exhibited in dark hall in Diorama. The subjects of the displayed paintings are Gothic cathedrals, avalanche falling, harbour views and fires. Primary purpose of Diorama, give to audience time and motion perception with different light and filter systems. Firstly, in this study, will be examined short history of displays before Diorama. After, will be explained history of Diorama, exhibition system in Diorama and exhibited paintings in Diorama.] // [TR= Diorama, Louis-Jacques-Mandé Daguerre ve Charles Marie Bouton tarafından icat edilmiştir. Diorama kelimesi, Yunanca “bir uçtan bir uca” anlamına gelen dia ve “sahne-manzara” anlamına gelen -orama kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Diorama'da Louis-Jacques-Mandé Daguerre ve ortağı ressam Charles Marie Bouton tarafından camera obscura ile yapılan resimler Diorama'daki karanlık bir salonda sergilenir. Sergilenen resimlerin konusunu kent görünümleri, Gotik katedraller, çığ düşmesi, liman sahneleri ve yangınlar oluşturur. Diorama'nın temel amacı, farklı ışık ve filtre sistemleri ile izleyiciye hareket ve zaman algısını vermektir. Bu çalışmada, öncelikle Diorama'dan önce gerçekleştirilen gösterilerin tarihi incelenecektir. Ardından Diorama'nın tarihi, Diorama'daki sergileme sistemi ve Diorama'da sergilenen resimler anlatılacaktır.

Last modified: 2017-01-15 22:57:21