ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

REPRESENTATIONS of MYTHOLOGICAL WAR SCENES in ATTIC FIGURE POTTERY and APPROACHES in RESEARCH

Journal: Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences (Vol.18, No. 32)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 259-285

Keywords : Makhia; Attika Üretimi Figürlü Seramikler; Gigantomakhia; Iliupersis; Amazonomakhia;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

M.Ö. 6. yüzyılın 2. çeyreği ile birlikte Attika üretimi figürlü vazoların konu repertuvarında antroposentik konulara doğru belirgin bir geçiş gözlemlenir. Bu dönemden itibaren M.Ö. 5. yüzyıl ortalarına kadar Gigantomakhia, Iliupersis, Kentauromakhia ve Amazonomakhia Attika üretimi figürlü vazoların konu repertuvarında önemli bir yer tutar. Öte yandan M.Ö. 4. yüzyılda Attika üretimi kırmızı figürlü vazolar üzerinde en çok tercih edilen mitolojik mücadele sahneleri Amazonomakhia, Geranomakhia ve Grypomakhia'dır. Mitolojik mücadele sahneleri 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren çeşitli şekillerde araştırmalara konu olmuştur. S.Colvin, F. Vian, D. v. Bothmer ve B. Schiffler gibi bazı araştırmacılar sahneleri ya da figürleri tipolojik olarak sınıflandırmışlar ve farklı dönemlerdeki tipolojik değişimlerine değinmişlerdir. Öte yandan F.B. Tarbell, T. Hölscher, M. Langner ve M. Mangold gibi diğerleri ise sahneleri anlamsal olarak değerlendirmişlerdir. Bu çalışmada araştırmalardaki farklı yaklaşımlar dikkate alınarak, mitolojik savaş tasvirlerinde sahne kompozisyonlarının ve figür ikonografilerinin farklı dönemlerde geçirdikleri değişim anahatlarıyla sunulmuştur. Sonuç bölümünde ise genel bir değerlendirme yapılarak araştırmadaki problemler ortaya konmuştur.

Last modified: 2017-07-05 17:10:14