ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Asetonitril-Su İkili Karışımlarında Piroksikam ve Tenoksikam'ın Potansiyometrik pKa Tayini

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.7, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 34-44

Keywords : Potansiyometrik titrasyonlar; Asetonitril; pKa; Yasuda- Shedlovsky eşitliği;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

İyonlaşma sabiti (pKa) çözünebilirlik sınırlaması olmaksızın doğru tahmin edilebilen parametrelerden birisidir. Sunulan bu çalışmada, piroksikam ve tenoksikamın asit- baz davranışı çalışılmıştır. Potansiyometrik metot kullanılarak, piroksikam ve tenoksikamın pKa değerleri asetonitril-su ikili karışımlarının farklı yüzdelerinde tayin edilmiştir (asetonitril içeriği hacimce % 30 ile 45 arasında). Bu bileşiklerin sudaki pKa değerleri mol kesri ve Yasuda-Shedlovsky eşitlikleri kullanarak hesaplanmıştır. Deneysel pKa değerleri SPARC and Marvin Sketch paket programlarından türetilmiş tahmini değerlerle karşılaştırılmıştır.

Last modified: 2017-08-02 17:54:10