ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Zaman Temelli İş Aile Çatışması, Düşük Başarı Hissi ve İş Tatmini İlişkisi: Doktora Yapan Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir Araştırma

Journal: Research Journal of Politics, Economics and Management (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1-14

Keywords : İş Aile Çalışması; İş Tatmini; Düşük Başarı Hissi; Araştırma Görevlisi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmanın amacı, doktora yapan araştırma görevlilerinin yaşadıkları zaman temelli iş aile çatışması, düşük başarı hissi ve iş tatmini düzeylerini belirlemek; demografik değişkenler açısından iş aile çatışması, düşük başarı hissi ve iş tatmini düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Ayrıca zaman temelli iş aile çatışması, düşük başarı hissi ve iş tatmini arasında bir ilişkinin olup olmadığını da tespit etmek diğer bir amaçtır. Bu bağlamda bir devlet üniversitesinde doktora yapan araştırma görevlilerine elden ve online olarak anketler gönderilmiş ve toplanan 112 anket analize tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarına göre zaman temelli iş aile çatışması ile iş tatmini arasında ve düşük başarı hissi ile iş tatmini arasında negatif bir ilişki saptanmıştır.

Last modified: 2014-02-23 08:42:30