ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Türkiye’nin Euro Bölgesi’ne Uyumu: Panel Veri Analizi

Journal: Research Journal of Politics, Economics and Management (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 15-42

Keywords : Optimum Para Sahaları; Euro Bölgesi; Uyum; Panel Veri;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışma, Türkiye’nin Euro Bölgesi’ne girmesi ya da girmemesi gerekliliğini geleneksel panel veri modellerini kullanarak çözmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın temel sorusu, Türkiye Avrupa Parasal Birliği’ne girmeli mi girmemeli mi şeklinde formüle edilebilir. Sorunun çözümü için endüstri-içi ticaret ve sendikalaşma temel değişkenler; şehirleşme ve kamu borcu ise kontrol değişkenleri olarak alınmıştır. Bu verilere ilişkin olarak 1995-2010 yılları arasında Grubel-Lloyd Endeksi, sendika üye sayıları; şehirlerde yaşayan nüfus ve kamu borç miktarı verileri baz alınarak panel veri analizi uygulanmış ve söz konusu değişkenlerin reel GSYİH üzerindeki etkisi test edilmiştir. Elde edilen bulgular, şehirleşme dışında, endüstri-içi ticaret, sendikalaşma ve kamu borçları açısından Türkiye’nin Euro Bölgesi’ne üye olmasını destekler niteliktedir.

Last modified: 2014-02-23 08:44:08