ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ

Journal: Food Industry Economics (Vol.9, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 35-42

Keywords : стратегія розвитку; стратегія управління; стратегічний аналіз; стратегічне планування; виноробна галузь; виноробство; конку;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглянуто та проаналізовано основні базові стратегії розвитку підприємств: стратегія концентрованого зростання, інтегрованого зростання та диверсифікованого зростання. Розглянуто сучасний стан виноробної галузі України, її позитивні та негативні тенденції функціонування, визначені основні проблеми розвитку галузі. З'ясовано, що в Україні залишилося виноградників біля 50 тис. га. Більшість площ скоротилася саме у сільськогосподарських підприємствах – постачальниках сировини на переробку. З'ясовано, що виробництво винограду є високорентабельним, тобто перспективним, а ємність ринку досить значна. Визначено які комплекси стратегій використовують підприємства вино- робної галузі. Надано рекомендації щодо пріоритетних напрямків розвитку та підвищення економічної ефективності діяльності підприємств галузі.

Last modified: 2018-01-14 04:34:38