ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

СПРОЩЕНІ ПРОЦЕДУРИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Journal: Финансовые услуги (Vol.2017, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 21-26

Keywords : капіталізація банків; реорганізація банків; консолідація банківської системи;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті акцентується увага на низькому рівні капіталізації банківської системи України, прямій залежності між рівнем капіталізації банків та їх спроможністю виконувати належним чином функції щодо забезпечення реального сектору економіки фінансовими ресурсами та відповідати за своїми зобов'язаннями. Капіталізація розглядається як інструмент забезпечення інституційної спроможності банків. Оцінюються проблеми використання таких джерел капіталізації банків, як прибуток, емісія акцій, продаж активів, випуск капітальних зобов'язань. Акцентується увага на такому ризику капіталізації банків у короткостроковій перспективі, як реформування валютного законодавства, що може спричинити значний відтік валютних коштів фізичних осіб за кордон у вигляді депозитних вкладів в іноземних банках, придбання нерухомості чи акцій компаній. Такий ризик, в умовах високого рівня нестабільності банківської системи України, обмеженості можливостей щодо вкладання заощаджень в ефективні інструменти внаслідок фактичної відсутності розвинутого фондового ринку в Україні, зниження привабливості житлової та комерційної нерухомості через підвищення фінансових витрат на її утримання та обслуговування (запровадження майнових податків, підвищення вартості тарифів на житловокомунальні послуги тощо), оцінюється як високий. Масштабність негативного впливу цього ризику на економіку України зумовлена високою часткою депозитів домогосподарств в загальному обсязі банківських депозитів. Запровадження спрощених процедур капіталізації та реорганізації банків шляхом приєднання розглядається в контексті закономірного та цілком логічного і обґрунтованого кроку з огляду на виклики, які нині стоять перед банківською системою України, та на підвищені вимоги з боку Національного банку України щодо мінімального розміру статутного капіталу. У статті розкрито зміст спрощених процедур капіталізації та реорганізації банків шляхом приєднання, які передбачається запровадити в Україні найближчим часом.

Last modified: 2018-02-02 00:00:18