ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Финансовые услуги >>

Vol.2017, No.2

Publisher: ООО "Издательский дом "Украина Бизнес"

Publishing Date: 2017-04-26

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

  Authors: ПІКУС Р.В. БАЛИЦЬКА М.В.

 2. ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

  Authors: ВАСИЛЬЧЕНКО З.М. ГУБЕНКО В.Д.

 3. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ В ПРОЦЕС СТРАХОВОГО АНДЕРРАЙТИНГУ

  Authors: МАЛІК М.Й. ЕРАСТОВ В.І.

 4. ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ ШОКІВ

  Authors: ВЕРСАЛЬ Н.І.

 5. СПРОЩЕНІ ПРОЦЕДУРИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

  Authors: ГУДЗИНСЬКА Л.Ю.

 6. ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИКІВУЧАСНИКІВ ПРОФЕСІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ

  Authors: ШОЛОЙКО А.С.

 7. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СУПЕРМАРКЕТУ

  Authors: ОЛІЙНИК Г.І.

 8. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

  Authors: ВОЛОХОВА Л.Ф. ОСТАПЕНКО Д.О.

 9. ГРЕЙДУВАННЯ ЯК СУЧАСНА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ НА ПРИКЛАДІ ПАТ«КИЇВЕНЕРГО»

  Authors: СТЕПАНОВА А.А. БІЛОКРИНИЦЬКА К.В.

 10. ВНУТРІШНІ РИЗИКИ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СВІТОВИЙ РИНОК ЗЕРНА

  Authors: ЧОРНИЙ В.М.

 11. РОЗВИТОК РИНКУ ФІНАНСОВИХ ДЕРИВАТИВІВ ЯК ІНСТРУМЕНТІВ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ: СВІТОВИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

  Authors: ВАСИЛЬЧЕНКО З.М.

 12. РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

  Authors: ПІКУС Р. В. ХЕМІЙ А.С.

 13. МНОЖИННІСТЬ РИЗИКІВ В АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ

  Authors: МАЛІК М.Й. ГУДЗЬ Г.О.

 14. РЕЙТИНГУВАННЯ СТРАХОВИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЯВЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

  Authors: ВОЛОХОВА Л.Ф. ЛОГВИНЕНКО В.В.

 15. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

  Authors: ТЛУСТА Г.Ю. ПАВЛОВСЬКА О.Ю.

 16. ТЕНДЕНЦІЇ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

  Authors: ЛОБОВА О.М. КУДРЯ М.Г.

 17. ФІНАНСУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

  Authors: ОВСЯННИКОВА Я.О.

 18. СУТНІСТЬ РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

  Authors: ПРОКОФ'ЄВА О.В.

 19. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ: ПЕРСПЕКТИВИ АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ

  Authors: ШИМКІВ С.А.

 20. ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМИ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

  Authors: ЯНУЛЬ І.Є.

 21. ПОБУДОВА КУЛЬТУРИ ДОВІРИ У БАНКІВСЬКОМУ ТА СТРАХОВОМУ СЕКТОРАХ

  Authors: ХОВРАК І.В.

 22. ФІНАНСОВИЙ СУПЕРМАРКЕТ ЯК КЛІЄНТООРІЄНТОВАНА МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО ТА СТРАХОВОГО КАПІТАЛУ

  Authors: ТРИНЧУК В.В КУЧЕРЕНКО В.В. МАЛЬЦЕВА В.В.

 23. ПІДВИЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК ЗАПОРУКА ЗМІЦНЕННЯ ДОВІРИ ДО БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

  Authors: ГУДЗИНСЬКА Л.Ю.

 24. СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ

  Authors: ВОДОЛАЗСЬКА О.А.

 25. СУЧАСНИЙ ВИМІР ТА ЗНАЧЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

  Authors: ШИМКІВ С.А. ПЕЧКО В.С.

 26. ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

  Authors: СОФІЩЕНКО І.Я.

 27. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА ПРОДАЖУ АКТИВІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ

  Authors: ТРИГУБ О.В.

 28. НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

  Authors: БЕЧКО П.К. БАРАБАШ Л.В. НАТАЛИЧ О.С.

 29. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНІ

  Authors: ТКАЧЕНКО Н.В. КРИВИЦЬКА О.Р.

 30. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЖИТЛА В КОНТЕКСТІ ІДЕОЛОГІЇ СТАЛОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

  Authors: АЛЕКСЕЄНКО Л.М. КАРПА І.С.

 31. ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ

  Authors: КУКУРУДЗ О.М. МАЛЬЦЕВА В.В. ТРИНЧУК В.В.

 32. СТРАТЕГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ РЕГІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ВНУТРІШНЯ ДЕТЕРМІНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ

  Authors: ПЕТРЕНКО Н.О.

 33. ЗНАЧЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ

  Authors: ВОЛОХОВА Л.Ф. ЗАХАРЕНКО В.В.