ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

РЕЙТИНГУВАННЯ СТРАХОВИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЯВЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Journal: Финансовые услуги (Vol.2017, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 14-19

Keywords : рейтингування; рейтингова оцінка; страховик; фінансові ризики; надійність; тести раннього попередження;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті досліджено сутність процесу рейтингування та здійснення рейтингової оцінки страховиків як інструменту виявлення їх фінансових ризиків. Для поглибленого розуміння сутності та значення рейтингової оцінки страхових компаній здійснено ґрунтовне вивчення та уточнення термінологічного апарату в цій сфері та виокремлено основні засади, на основі яких реалізується рейтингова оцінка страховиків. Узагальнено підходи щодо визначення поняття «рейтинг», «рейтингова оцінка» та «рейтингування». Виділено ознаки об'єктивної рейтингової оцінки об'єкта оцінки. Досліджено нормативно-правову базу щодо здійснення рейтингової оцінки страховиків на основі чого зроблено висновок, що на сьогоднішній день в Україні існує система нормативно-правових актів, що закріплюють статус та порядок рейтингування. Наведено методику оцінки діяльності страхової компанії, яка затверджена Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №3755 «Про затвердження. Рекомендацій щодо аналізу діяльності страховиків». Відповідно до цієї методики здійснюється аналіз капіталу, активів, перестрахування, страхових резервів, дохідності, ліквідності і надається відповідна оцінка від 1 до 4 балів, в залежності від діапазону, в який потрапило значення відповідного показника. На основі даної методики проведено рейтингову оцінку страховика ПАТ СК «Універсальна» за 2013-2015 рр. На основі проведених розрахунків вдалося зробити аргументовані висновки щодо динаміки рівня фінансової надійності страховика протягом досліджуваного періоду. Загалом за підсумками 2015 року оцінка збільшилася, в результаті чого фінансова надійність страховика покращилася, що свідчить про відсутні серйозні проблеми у страхової компанії, а фінансові показники знаходяться на середньому рівні Зроблено висновок, що рейтингова оцінка є корисним інструментом для визначення надійності та виявлення фінансових ризиків страховика.

Last modified: 2018-02-02 20:11:13