ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ТЕНДЕНЦІЇ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

Journal: Финансовые услуги (Vol.2017, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 27-33

Keywords : страхування життя; забезпечення добробуту громадян; страховик; соціальний захист; страхові компанії; страхові премії; страховий ринок;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Статтю присвячено висвітленню питань розвитку, організації та перспективам страхування життя в Україні. У статті розглянуто сутність страхування життя, його значимість для громадян України в забезпеченні їх добробуту. Висвітлено проблеми щодо його розвитку та розроблено шляхи вирішення їх. Наведено основні визначення страхування життя. Здійснено аналіз основних показників розвитку страхування життя в Україні на сучасному етапі та окреслено перспективи його модернізації у вітчизняних умовах. З досвіду розвинених країн можна зробити висновок, що страхування життя – це важлива галузь страхового ринку, вона забезпечує вливання довгострокових інвестицій в національну економіку та підвищує конкурентоспроможність на ринку. Одним з основних критеріїв економічного розвитку держави є добробут її громадян. Зі зростанням добробуту населення люди намагаються частину свого заробітку зберегти і одним із варіантів цього є придбання полісів страхування життя. Страхування життя є важливим елементом в житті населення яких допомогае вирішувати державні соціальні проблеми а також допомогае в пошуку недостатніх внутрішніх інвестиційних ресурсів. В розвинутих країнах страхування життя є впливовим інструментом із забезпечення соціального захисту населення і потужним джерелом інвестування коштів в національні економіки. В останні роки, шкала цінностей українців змінилася, цінності життя і здоров'я перемістилися на кілька щаблів вище. Значно більше українців стало думати про те, що життя і здоров'я - це капітал, який необхідно страхувати. Такий вид страхової послуги, як страхування життя, здатний мінімізувати наслідки соціальних ризиків, дати гарантію безпеки, підвищити якість життя людини, забезпечити надання додаткової фінансової допомоги.

Last modified: 2018-02-02 20:14:48