ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

СУЧАСНИЙ ВИМІР ТА ЗНАЧЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

Journal: Финансовые услуги (Vol.2017, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 22-26

Keywords : лізинг; агропромисловий комплекс; фінансування агробізнесу; оновлення основних засобів; державно-приватне партнерство;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті обґрунтовано об'єктивну необхідність використання лізингових послуг, як можливості розвитку агропромислового комплексу України та удосконаленню матеріально-технічної бази виробників сільськогосподарської продукції. Розглядаються переваги лізингового методу фінансування, обґрунтовано економічну вигідність лізингового кредитування, що поєднує в собі елементи оренди й кредиту. Зазначено основні чинники, що стримують розвиток лізингу в Україні. Акцентовано увагу на тому, що сільське господарство є другою за величиною галуззю для лізингових операцій, наведено кількісні й вартісні показники укладених договорів фінансового лізингу за останні роки. На основі проведеного аналізу сильних та слабких сторін використання лізингових операцій визначено, що для сільського господарства України, лізингові послуги є вигідною формою діяльності і саме лізинг має стати тим ефективним механізмом, що сприятиме оновленню основних засобів в агропромисловій сфері, розвиток якого сприятиме зростанню та посиленню позицій всієї вітчизняної економіки.

Last modified: 2018-02-06 21:38:14