ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНІ

Journal: Финансовые услуги (Vol.2017, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 3-8

Keywords : страхування; життя; валові премії; компанії зі страхування життя; страхові компанії;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Стаття присвячена аналізу діючої практики розвитку страхування життя в Україні та Польщі. Досліджено динаміку розвитку страхування життя в обох країнах за такими показниками як частка компаній зі страхування життя в загальній кількості страховиків на ринку та частка зібраних валових страхових платежів зі страхування життя в загальній сумі зібраних платежів усіма суб'єктами страхового ринку. На основі проведеного порівняльного аналізу зазначених показників визначено розбіжність у пріоритетах щодо страхових послуг в Україні та Польщі. З'ясовано, що громадяни Польщі значну увагу приділяють страхуванню життя, тоді як в Україні готові страхувати різні матеріальні та майнові цінності, але не життя

Last modified: 2018-02-06 21:45:24