ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ЛІТЕРАТУРНИЙ PRODUCT PLACEMENT ЯК МЕТОД ВПЛИВУ НА ЦІЛЬОВУ АУДИТОРІЮ СТРАХОВИКА

Journal: Финансовые услуги (Vol.2017, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 24-31

Keywords : страхування; страхова компанія; продакт плейсмент; літературний продакт плейсмент; художня література; маркетингові комунікації;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Стаття присвячена питанням дослідження та систематизації наукових поглядів щодо використання у літературних творах продакт плейсменту. Визначено сутність та зміст такого інструменту маркетингової комунікації як продакт плейсмент. В умовах падіння ефективності впливу прямої реклами і пошуку інших шляхів рекламного впливу на реального та потенційного споживача страхових послуг, розглядаються роль продакт плейсменту як інструменту маркетингових комунікацій. В роботі наведено приклади страхового продакт плейсменту у поезії та прозі вітчизняних та зарубіжних поетів та письменників, в якій згадується про необхідність існування інституту страхування, про корисність користування страховими послугами, про діяльність страхових агентів та окремих страхових компаній, про страхові події. Розглянуто питання визначення переваг та недоліків використання продакт плейсменту у художній літературі. На основі проведеного аналізу встановлено, що твори масової художньої літератури в зарубіжних країнах стали об'єктом реклами в процесі і результаті комерціалізації суспільства в цілому і літератури зокрема, незважаючи на цей факт страховий продакт плейсмент в Україні у науковому аспекті є малодослідженим, а у практичному – новим та малозатребуваним на страховому ринку.

Last modified: 2018-02-15 00:00:21