ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ДЕРЖАВА – БІЗНЕС - СУСПІЛЬСТВО: ВЗАЄМОДІЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Journal: Финансовые услуги (Vol.2017, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 2-7

Keywords : конкуренція; гіперконкуренція; конкурентні переваги; конкурентоспроможність національної економіки; глобальна економіка;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті досліджуються теоретичні та прикладі питання сутності конкурентоспроможності національної економіки в умовах гіперконкуренції. Виявлено, що сьогодніна глобальному рівні відбувається черговий етап боротьби між країнами за переділ потоків капіталу, за встановлення глобального лідерства. Аналізуються рейтингові позиції української економіки в світовій економіці за різними рейтингами. Проказано, що Україна перебуває у групі країн з низьким рівнем конкурентоспроможності національної економіки за всіма рейтингами.Встановленавтрата Україною конкурентних переваг через згортання промислового виробництва, інертного розвитку сфери послуг, несистемного підходу до впровадження інновацій, неефективної зовнішньоекономічної політики. Сформульовано рекомендації щодо напрямів та інструментів підвищення конкурентоспроможності економіки України. Обґрунтована необхідність включення країни в глобальну конкурентну боротьбу за залучення в глобальні ланцюжки створення вартості, за залучення інвестицій в економіку,розробка й реалізація стратегічної програми підвищення національної конкурентоспроможності. Доведена необхідність об'єднання зусиль і синхронізація дій держави, бізнесу і суспільства. Обґрунтовані функції та ступінь відповідальності кожного з цих суб'єктів за забезпечення високого рівня конкурентоспроможності економіки України

Last modified: 2018-02-15 00:06:01