ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Köylerin Kentleştiği Kentlerin Köyleştiği Türkiye’de Dindarliğin Sosyolojisi

Journal: MANAS Journal of Social Studies (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 39-59

Keywords : Ahlak; Dindarlık; Kent Dindarlığı; Kentlileşme; Türkiye.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Yaygın algıya göre, Türkiye halkı giderek dindarlaşıyor. Fakat, toplumun şikayet ettiği ahlaksızlıklar azalmıyor. Oysa, dindarlaşma toplumdaki bu ahlaki sorunları azaltması gerekiyordu. Bu bağlamda, Türkiye toplumundaki ahlaki gelişim dindarlık artışını takip etmiyor. Makalenin problematiği budur. Bize göre, ahlaki düzeyi belirlemede “bireysel dindarlaşma” belirleyici (dominant) etken iken, “halk dindarlığı” tamamlayıcı etkendir. Türkiye özelinde, gözlemin yapıldığı zaman diliminde, halk dindarlığını belirlemede dominant etken dinden daha çok kentlileşmedir. Sonuçta, Türkiye'de artan bireysel dindarlık değil, halk dindarlığıdır. Anahtar kelimeler: Ahlak, Dindarlık, Kent Dindarlığı, Kentlileşme, Türkiye.

Last modified: 2018-03-28 03:20:15