ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Kur’an’da İyiliği Emretme ve Kötülükten Alıkoyma İlkesi The Principle of Promoting Virtue (Ma‘rûf) and Preventing Vice (Münker) in the Quran

Journal: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Theology) (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 29-65

Keywords : İyiliği emretme ve kötülükten alıkoyma; Ma’ruf; Münker; İmam; Yöneticiler;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Toplumla alakalı Kur'an Hükümlerinin en önemlilerinden biri iyiliği emretme ve kötülükten alıkoymadır. Allah Azze ve celle Kur'an'da bunu emredip yapanı överken terk edeni kınamıştır. Peygamber efendimiz birçok hadiste bunun konumunu bildirmiş ve bu büyük işi tamamen terk eden toplumun helak olacağını haber vermiştir. Tarihte mutezile ve hariciler gibi İslami fırkaların önem gösterdiği bu ilkeye bu gün İslam devleti kurma iddiasında olan gruplar da önem göstermişlerdir. Bu çalışmada bu konu ele alınıp iyilik ve kötülük sözlük ve terim anlamları tanıtılıp buna yakın terimlerde farkları ortaya konulacaktır. Bu ilkeye eşanlamlı sözcüklere işaret edilip Kur'an ve Sünnette bu ilkenin vacip olduğunu gösteren deliller zikredilecektir. Daha sonra aşağıdaki sorulara cevap vermeye çalışacağız. İyiliği emretme ve kötülükten sakındırma kimin görevidir? Bu görevi yapacak kişilerin özellikler neler olmalıdır? Bu ilkeyi uygulamanın metodu nedir? Âdâpları nelerdir? Bu ilkenin gerekliliğini ortadan kaldıran durumlar var mıdır? Bu ilke yöneticilere karşı nasıl uygulanır? Son olarak A'raf suresinde kıssaları zikredilen sebt ashabının 3. grubu olan kötülükten alıkoymayı terk edip bunu yapanları kınayanların başına neler geldiğinden bahsedeceğiz. Ta ki geçen sorulara cevap verme aracılığıyla elde ettiğimiz ilkeler ve şartlar çerçevesinde bu ilkeyi terk eden kişinin durumu ortaya çıksın.

Last modified: 2018-07-24 22:09:52