ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Theology) >>

Vol.4, No.1

Publisher: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Publishing Date: 2017-06-01

 1. 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN TEOLOJİK ARKA PLANI: MİTLER VE GERÇEKLER Theological Background of July 15 Coup Attempt: Myths And Realities

  Authors: Mahmut ÇINAR

 2. Kur’an’da İyiliği Emretme ve Kötülükten Alıkoyma İlkesi The Principle of Promoting Virtue (Ma‘rûf) and Preventing Vice (Münker) in the Quran

  Authors: Harun ÖĞMÜŞ

 3. KUR’ÂN ÜSLÛBUNDA İLÂHÎ TECELLİ VE NEBEVÎ ŞAHSİYET Divine Manifestation and Personage of the Prophet In Wording of Qur’an

  Authors: Aydın TEMİZER

 4. İMAN - İNKÂR SAPAĞINDA TUTUM BELİRLEYİCİ OLARAK FELSEFENİN ROLÜ The Role of Philosophy as a Stance Indicator at the Crossroad of Faith and Denial

  Authors: Hasan PEKER

 5. FÂRÂBÎ DÜŞÜNCESİNDE TANRI’NIN VARLIĞI VE NİTELİKLERİ Existence and Atributes of God in Fârâbî’s Thought

  Authors: Mehmet KARAKUŞ

 6. BAHÂÎLİK, BAHÂÎLİĞİN GÖRÜŞLERİ, İSLÂM DÜŞÜNCESİNDEKİ YERİ VE ONA DAİR BAZI YORUMLAR Bahaism, Visions of It, Its Place in the Islam and Some Comments Concerning It

  Authors: Hacı ÇİÇEK

 7. RAMAZAN ORUCUNUN TEŞRÎİ Enactment of Ramadan Fasting

  Authors: Muhammed Selman ÇALIŞKAN

 8. Peygamberlerin Mirasçıları ve Büyük Mirasın Geleceği Heirs of the Prophets and the Future of Great Legacy

  Authors: Emad Gazi KANAAN

 9. AYNÎ’NİN MECAZI YORUMLAMA YÖNTEMİ Aynî’s Method of Metaphor Interpretation

  Authors: Üsmetullah SAMİ

 10. Hüsâmüddîn es-Suğnâkî el-Mâturîdî’ye Göre İmanın Mahiyeti Nature of Faith According to Husâmuddin Al-Sughnâkî Al-Mâturîdî

  Authors: Hasan HİJAZİ

 11. ETKİLENME VE ETKİLEME BAĞLAMINDA İSLÂM TASAVVUFU

  Authors: Semih BEKÇİ