ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Modern Agoraların Teatral Maskesi: Duygusal Emek

Journal: Sosyoloji Notları (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 18-38

Keywords : AVM; Duygusal Emek; Hizmet; Satış;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada; İzmir'de farklı semtlerde konumlanmış alışveriş merkezlerinde çalışan satış görevlilerinin çalışma deneyimlerinin önemli bir bölümünü oluşturan duygusal emek olgusu tüm öğeleriyle ve ilişkili kavramlarla birlikte mercek altına alınmaktadır. Son on senede oldukça popüler yaşam alanları hâline gelen—alışveriş, yemek, eğlence, spor, eğitim, hobi ve iş olanakları sunan—alışveriş merkezlerinin çalışanlar üzerindeki etkilerinin ortaya konulması birçok disiplin açısından önem taşımaktadır. Karma araştırma yönteminden yararlanılan bu çalışmada, İzmir'de sekiz AVM'de çalışan satış görevlileri üzerinde anketler uygulanmış ve bu çalışanlar ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. İki AVM'de gerçekleştirilen pilot araştırma sonrasında araştırmanın nihai ayağında yedi AVM'de 389 adet geçerli anket elde edilmiş ve toplam 35 adet derinlemesine görüşme başarılmıştır. Araştırma bulgularına göre, AVM satış görevlilerinin çalışma hayatlarında deneyimledikleri önde gelen problemlerden birinin duygusal emek olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, olumsuz şekilde algılanan duygusal emeğin çalışanların iş tatminine ve satış görevliliği mesleğine ilişkin hissedilen sosyal statüye olumsuz yönde etki ettiği anlaşılmaktadır. Bunun yanında, samimi rol davranışının çalışanları alanyazında hiç karşılaşılmayan bir biçimde etkileyebildiği görülmektedir.

Last modified: 2019-09-11 22:32:57