ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

МЕРЕЖІ КІНОТЕАТРІВ: МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.126, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 65-73

Keywords : просування; комунікаційна стратегія кінотеатру; комунікації у соціальних мережах; мережа кінотеатрів; ринок мереж кінотеатрів;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Проведено компаративний аналіз поняття "просування", розглянуто його тлумачення різними вітчизняними та зарубіжними вченими. Наведено статистичні показники для означення ринку мереж кінотеатрів в Україні. На основі аналітичного матеріалу розроблено визначення "просування мережі кінотеатрів". Розглянуто мето­ди просування, що використовують мережі кінотеатрів, та їх класифікацію. Визначено основні тенденції у комунікаціях та зроблено припущення про подальші перспективи політики просування мереж кінотеатрів.

Last modified: 2019-09-25 18:57:33