ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Latin Amerika’da Yükselişi: “Arka Bahçe”de İş Birliği ve Nüfuz Politikaları

Journal: Journal of East Asian Studies (Vol.2, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1-26

Keywords : LAK; ekonomi; dış politika; bağımlılık; hegemonya;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), eklektik kalkınma projeleri sayesinde son kırk yılda ekonomik olarak ciddi bir mesafe kaydetmiştir. Çinli liderler ülkelerinin daha kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu düşünseler de 21. yüzyılın Çin Halk Cumhuriyeti hali hazırda uluslararası sistemde olayların gidişatını etkileme gücüne sahip küresel bir aktördür. Bir zamanların kapalı ülkesi, artık plan ve programlarını gerçekleştirmek için dünyanın hemen her yerine erişebilme kapasitesine sahip ekonomik bir deve dönüşmüştür. Bu bağlamda, Latin Amerika ve Karayipler (LAK) bölgesi özellikle 21. yüzyılın ilk yıllarında ÇHC'nin ilgi odağında olmuştur. Dünyanın en büyük kalkınmakta olan ülkesi olarak ÇHC, hızla gelişen endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır ve diğer tedarikçi devletlerin yanı sıra LAK bölgesi enerji ve ham madde sağlayıcısı olarak işlev görmektedir. Buna karşılık, LAK ülkeleri açısından ÇHC hem finansör hem de kreditör devlet durumundadır. Öte yandan, ÇHC'nin LAK coğrafyasındaki varlığı ekonomik ilişkilerle sınırlı değildir, zira ÇHC kapsamlı askerî ve kültürel projelerde de gelişmeler kaydetmektedir. ÇHC'nin LAK coğrafyasındaki yükselişi stratejik nüfuz ve güç politikaları bağlamında tartışma konusu olagelmiştir. Bu bakış açısından yola çıkılarak hazırlanan çalışmamızda, taraflar arasındaki yakınlaşmanın bağımlılık ilişkisi ya da hegemon bir karakter arz edip etmediğini araştırmak amacıyla ÇHC'nin LAK coğrafyasındaki varlığının farklı boyutlarına odaklanılmıştır. Bu betimleyici-analitik çalışmada sayısal veriler ve basit karşılaştırma yöntemi nesnel bulgulara ulaşma konusunda belirleyici olmuştur.

Last modified: 2019-12-03 20:21:34