ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

İNFOGRAFİKLERİN İLETİŞİMDEKİ ROLÜ

Journal: International Journal of Art & Aestethic (Vol.2, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 46-56

Keywords : infografik; veri görselleştirme; iletişim;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkisiyle bireyler gündelik hayatlarında daha fazla bilgiye ve uyarana maruz kalmaktadır. Bilgilendirme grafiklerinin ana amacı karmaşık bir bilgiyi daha anlaşılabilir ve ulaşılabilir yapmaktır. Bu anlamda infografikler kişileri yönlendirmede aktif bir rol oynanıp, bilgiyi kolay bir biçimde aktarma rolünü üstlenmektedir. Özellikle ulaşılmak istenen noktalara rehberlik etmesi bakımından gündelik hayatta bireylere büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Her zamankinden daha karmaşık hale gelen ve alıcıya yol gösterici olması beklenen bilgilendirme grafikleri iletişimde önemli görsel öğeler olarak öne çıkmaktadır. Eskiye oranla günümüzde bilgi daha ulaşılabilir hale gelmiştir. Bunun yanı sıra karmaşık bilgiyi planlı ve düzenli bir hale getirme ihtiyacı da artmıştır. Bu amaçla hazırlanan infografikler alıcının mesajı kolay bir biçimde alabilmesi önemli bir noktadır. Bu çalışmada infografiklerin iletişimdeki rolü ele alınmaktadır. Günümüz bilgi ve teknoloji çağında verileri görselleştirme ve okunurluğu sağlamak amaçlı hazırlanan infografiklerin kullanım şekli ve türleri çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında literatür taraması ile infografikler, örnekleriyle birlikte sunulup renk, tipografi, biçim, konum bakımından incelenerek, iletişimdeki rolü üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Last modified: 2020-01-15 15:55:06