ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Данилевська О. М. Українська мова в українській школі на початку ХХІ століття: соціолінгвістичні нариси

Journal: Movoznavstvo (Vol.2019, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 79-82

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Проблему «українська мова в школі» найбільше досліджують з позицій лінгводидактики. Натомість соціолінгвістичний аспект проблеми лишається зовсім невисвітленим. Ми й досі погано знаємо, як саме українська мова побутує в школах, у педагогічному спілкуванні, у розмовах школярів між собою. І це прикро, адже освіта — одна з головних сфер функціонування мови. За станом шкільного мовлення, якістю мовного виховання можна впевнено спрогнозувати стан мови в майбутньому. Рецензована монографія покликана заповнити цю прогалину. Її присвячено мовній ситуації в сучасних українських школах. Дослідження ґрунтується на різноманітних джерелах: даних, отриманих шляхом масових опитувань, фокус-групових досліджень і цільового анкетування; вивченні нормативних документів, що регулюють використання мов у закладах освіти; аналізі усного мовлення школярства та вчительства; коментарях до запитань у відкритій частині анкет; дописів у соцмережах; публіцистичних і художніх творах.

Last modified: 2020-09-17 00:04:22