ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TÜRKİYE’DE AR-GE & İNOVASYON HARCAMALARININ GELİŞİM SÜRECİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

Journal: Journal of Life Economics (JLECON) (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 171-190

Keywords : İnovasyon; Ar&Ge; Patent Başvuruları; Patentleme;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmanın amacı, özellikle son yıllarda gittikçe önem kazanan İnovasyon kavramını açıklamak; bilim, teknoloji ve inovasyon faaliyetleriyle önemli başarılar elde etmiş Doğu Asya ülkelerini ve başarılarını değerlendirmek ve de bu faaliyetlerin Türkiye’deki gelişim sürecini incelemektir. Çalışmanın bir diğer amacı da Türkiye’de Ar-Ge & inovasyon yatırımlarının doğal sonucu olan patent başvuru rakamlarını ve patentlemedeki mevcut durumu ele almaktır. Çalışmadan elde edilen bulgular, Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon harcamalarının yeterli düzeyde olmadığını, bunun yansıması olan patent başvuru ve kabul sayılarının çok düşük seviyelerde olduğu sonucunu göstermektedir.

Last modified: 2015-08-04 01:03:23