ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ВПЛИВ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ

Journal: Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка" (Vol.4, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 107-114

Keywords : інтелектуальний капітал; управлінські працівники; ринок праці; ресурсний потенціал; плинність кадрів.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті піднімається і вирішується питання впливу професійної підготовки управлінських працівників на результати діяльності окремих аграрних формувань на прикладі підприємств Сумської області з метою досягнення ними: сучасного рівня світового виробництва, застосування новітніх технологій, технічних винаходів та інформаційних систем. Проблеми розвитку аграрних підприємств значно ускладнюють процес об’єктивної оцінки діяльності управлінського персоналу під впливом дії зовнішніх чинників. При цьому роль управлінського персоналу зростає по мірі укрупнення і вертикальної інтеграції аграрних підприємств, що позитивно впливають на їх економічну стійкість. Розпоряджаючись ресурсами, управлінський персонал має нагоду впливати на ефективність виробництва, збільшуючи вихід продукції на одиницю вкладених ресурсів. Проте зі зростанням масштабів виробництва зростає складність координації діяльності, зокрема ? діяльності суб’єктів системи управління. Метою дослідження була наукова розробка рекомендацій і пропозицій, спрямованих на вирішення проблеми формування і використання потенціалу менеджменту в системі АПК України на основі нової парадигми менеджменту і концепції розвитку економічної науки в нашій країні. Можливість вирішення названих проблем, навіть в умовах відсутності теоретичних об?рунтувань, досягається за рахунок умілого використання досвіду, інтуїції та знань спеціалістів, вчених, що працюють над розв’язанням відповідних проблем. Такі методи прийнято називати методом експертиз або експертних рішень. Вони припускають моделювання різного роду сценаріїв, але точно здійснити розрахунки не можливо, тому що мало базових даних. При перевірці статистичних гіпотез розглядаються питання про критерії узгодженості. Розраховані критерії узгодженості зумовлюють можливість прийняття певної моделі, яка виражається деякими теоретичними законами.

Last modified: 2016-03-23 23:34:58