ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Sustainable Management Accounting Systems (Sürdürülebilir Yönetim Muhasebe Sistemi)

Journal: INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC VALUE STUDIES (JAVS-Javstudies) (Vol.2, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 20-35

Keywords : Sustainable Accounting; Environmental Accounting; Activity Based Cost; Sürdürülebilir Muhasebe; Çevresel Muhasebe; Çevresel Yönetim Muhasebesi; Faaliyete Dayalı Maliyetleme; Sürdürülebilir Yönetim Muhasebesi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

In this study, it is focused on how sustainable management accounting systems and activity based cost can consistently be executed. In order to explain sustainable management accounting systems, environmental management accounting are covered. Improvements in sustainable management accounting systems will be providing benefit to the internal decision makers and investors about managing these costs. Bu çalışmada, Sürdürülebilir Yönetim Muhasebesi Sistemi ile Faaliyete Dayalı Maliyetlemenin uyumlu bir şekilde yürütülebileceği konusuna odaklanılmıştır. Sürdürülebilir Yönetim Muhasebesi Sisteminin gelişimini ifade etmek için çevresel yönetim muhasebesi kavramı ele alınmıştır. Sürdürülebilir Yönetim Muhasebesi Sistemindeki gelişmeler, bu maliyetlerin yönetimi için iç karar alıcılara ve yatırımcılara sosyal maliyet bilgisi sağlayacaktır.

Last modified: 2016-05-04 06:43:04