ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy >>

Vol.2, No.4

Publisher: Salim Durukoglu

Publishing Date: 2020-12-20

 1. TÜRK DİLİNDE RETORİK SORU

  Authors: Nesrin GÜNAY

 2. TÜRKİYE’DE SAĞLIK POLİTİKALARINI BELİRLEMEDE DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ

  Authors: Tuğçe Nuriye ÜNLÜ Duygu DENİZ Esra SEVİMLİ

 3. TBMM’NİN AÇILIŞ YILDÖNÜMLERİNDE GENEL KURULA HİTAP EDEN YABANCI KONUKLARIN KONUŞMALARININ ANALİZİ (1985-2000)

  Authors: Rıdvan BAL

 4. UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞINDA AİLENİN ETKİSİ VE BAĞIMLI SAYISININ AZALTILMASINDA JANDARMANIN ETKİNLİĞİ: İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA

  Authors: Murat KOÇANLI

 5. TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN BÜYÜK DEPREMLERİN YERLEŞME VE DEMOGRAFİK YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (1927-2020)

  Authors: Celal ŞENOL

 6. TÜRKİYE’DE DİNLEME EĞİTİMİNİN GELDİĞİ NOKTA (2017-2019 YILLARI)

  Authors: Bahar DOĞAN KAHTALI Bahadır OĞUZ Cihan CAYHAN Nesibe TAŞKIN

 7. CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TÜRK OCAĞI’NIN ANKARA’DAKİ FAALİYETLERİ VE KAPATILMASI MESELESİ

  Authors: Haluk ÖLÇEKÇİ

 8. THE ARCHITECTURAL THEORY BEFORE AND AFTER KANT IN THE INTERSECTION OF THE PHILOSOPHY AND ARCHITECTURE

  Authors: Hasan Basri KARTAL Asiye Nisa KARTAL

 9. TÜRKİYE’DEKİ PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN BAZI GELİŞMİŞ ÜLKELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI

  Authors: Zeynep KAVŞUR Esra SEVİMLİ

 10. TELEVİZYON MECRASINDA REYTİNG SORUNSALI: TÜRKİYE’DE YAYIN YAPAN TV KANALLARININ İZLENME ORANLARININ ÖLÇÜMLENMESİNDE İLETİŞİM EĞİTİMİ ALAN GENÇLERİN GÖZÜNDE YAŞANAN AKSAKLIKLAR VE BU AKSAKLIKLARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Authors: Mihalis KUYUCU

 11. KÜRESELLEŞMENİN POST’LARI: POST-MODERNİZM, POST-TRUTH VE POST-COVID

  Authors: Samet ZENGİNOĞLU

 12. TÜRKİYE’DE COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRESİNCE ALINAN ÖNLEMLERİN KRİZ YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Authors: Berkan GÜNGÖR

 13. ÜRÜN KONUMLANDIRMADA COVID-19’UN İHRACAT ve PAZARLAMA STRATEJİSİNE ETKİSİ: PANDEMİ SÜRECİ VE SONRASI MOBİLYA SEKTÖRÜ

  Authors: Ayhan BEKAR

 14. BÜTÜNÜYLE KARAGÖZ PERDE GAZELLERİ

  Authors: Duygu UYSAL

 15. TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ VE TÜRKİYE’DE SEÇİMLER

  Authors: Rıdvan YAKA

 16. HASTANE MALİYETLERİNİN YAPISAL ANALİZİ

  Authors: İ̇rfan ÖZEN

 17. BMGK DAİMİ ÜYELERİNİN SURİYE KRİZİNE YAKLAŞIMI: UYUŞMAYAN TALEPLER VE ÇATIŞAN ÇÖZÜMLER

  Authors: Mehmet Turan ÇAĞLAR

 18. KÜRESEL SALGIN SONRASI ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE YENİ NORMAL: KÜRESELLEŞMEDEN NEO ORTA ÇAĞ’A MI?

  Authors: Harun SEMERCİOĞLU

 19. SÖZLÜ KÜLTÜR ÜRÜNLERİNİN AKTARIMINDA MEDYA, TOPLUM ve KUŞAKLARARASI ETKİLEŞİM

  Authors: Aslihan ARSLAN

 20. DIŞ POLİTİKANIN SOSYAL İNŞASI: KÜLTÜREL FAKTÖRLERİN KARAR ALMA YAPILARINA ARTAN ETKİSİ

  Authors: Can DONDURAN

 21. KENTSEL AÇIK VE YEŞİL ALAN VARLIĞININ ESKİ VE YENİ YERLEŞİM BÖLGELERİ ÜZERİNDEN OKUNMASI: EDİRNE ÖRNEĞİ

  Authors: Rukiye Duygu ÇAY Beste KARAKAYA AYTİN

 22. SİNGAPUR EĞİTİM SİSTEMİ İLE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR

  Authors: Adem BAYİRLİ

 23. KOBİ’LERİN SOSYAL MEDYA’DAKİ GÖRÜNÜRLÜĞÜ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

  Authors: Özlem Deniz DUMAN Uğur YAVUZ

 24. PANDEMİ SÜRECİNDE BİREYLERİN KORONAVİRÜS (KOVİD-19) KORKUSU: ÇORUM ÖRNEĞİ

  Authors: Nevzat GENCER

 25. PERCEIVED SOCIAL SUPPORT, STRESS, COPING ATTITUDES OF PARENTS WITH SPECIAL NEEDS CHILDREN

  Authors: Eren AYDIN Begümhan YÜKSEL

 26. BİR BİYOGRAFİ DENEMESİ: İBRAHİM EDHEM PAŞA (1818-1893)

  Authors: Mustafa Furkan ULUSOY

 27. COVİD-19 SALGIN DÖNEMİNDE MUHASEBE VE FİNANS GRUBU DERSLERİ VEREN AKADEMİSYENLERİN UZAKTAN EĞİTİMDE YAŞADIĞI SORUNLARIN İNCELENMESİ: BEU ÖRNEĞİ

  Authors: Nazan GÜNGÖR KARYAĞDI

 28. MALİYE TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’DE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EĞİTİMİNE İLİŞKİN KAMU POLİTİKASI METİNLERİNİN İNCELENMESİ

  Authors: Berkan KARAGÖZ

 29. ÇAĞLARIN AKIŞINDA ANADOLU PİŞMİŞ TOPRAK KÜLTÜRÜ

  Authors: Serap ÜNAL

 30. THE CORRELATION BETWEEN HIERARCHICAL AUTHORITY AND KNOWLEDGE AUTHORITY

  Authors: Murat ŞENGÖZ

 31. HANS CHRİSTİAN ANDERSEN MASALLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Authors: Rövşen MEMMEDOV

 32. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

  Authors: Hasan AYDEMİR Yalçın KARALI Gökhan COŞANAY

 33. KAPADOKYA BÖLGESİ’NDE YEREL PAYDAŞLARIN EKOTURİZME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

  Authors: Hasene Nur GÖK Aziz Gökhan ÖZKOÇ

 34. TÜRKİYE'NİN 200 YILLIK İKTİSADİ TARİHİ

  Authors: Gürdal ÇETİNKAYA