ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Türkiye Siyasetinde AKP’li Uzun Yıllar: “Hukukun Üstünlüğün”den “Dost”ların Demokrasisine

Journal: Toplum ve Demokrasi (Vol.10, No. 21)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 23-51

Keywords : AKP; Hukukun Üstünlüğü; Demokrasi; İstisna Durumu;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Çalışma, uzun koalisyon hükümetlerinden sonra iktidarı ele geçiren ve on yılı aşkın bir süredir tek parti hükümeti olarak Türkiye siyasetine yön veren AKP dönemi üzerinedir. Tek parti olmasından aldığı güçle AKP yönetiminin iktidarı boyunca uyguladığı otoriteryan uygulamalara ışık tutmak çalışmanın temel akslarından biridir. Bu, bir yandan uluslararası sermayenin küresel bir uğrağı ya da yerel temsilcilerinden biri olarak ulus devletin kendi sınırlarında bu rolü nasıl gerçekleştirdiğini devlet otoriteryanizmi ve onun ulaştığı sınırlar bağlamında anlamaya imkan verecektir. Diğer yandan, bugün, toplumsal ilişkilerin neredeyse her alanında görünür olan otoriteryanizmin araçlarının kapitalist devletin farklı formlarında nasıl biçimlendiğini de görünür kılacaktır.

Last modified: 2017-03-11 17:22:55