ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

2011-2013 YILLARI ARASINDA DÜZENLENEN ULUSLARARASI TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Journal: Journal of Economics Business and Political Researches (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 49-56

Keywords : UFRS; TFRS; TMS; IFRS;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), 13 Ocak 2011 tarihinde yayınlanan ve 01 Temmuz 2012'de yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) çerçevesinde 01 Ocak 2013'de uygulanmaya başlamıştır. Bu sürece paralel olarak, ülkemizdeki uygulamalara yönelik hazırlık düzeyinin tespit edilip, çıkarımlara ulaşılması amacıyla 25-26 Ekim 2011 tarihlerinde Birinci Uluslararası Türk Coğrafyasında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Sempozyumu düzenlenmiştir. Daha sonra, geçiş sürecinin incelenip karşılaştırılabilir verilere ulaşılması amacı ile 16-17 Haziran 2012 tarihlerinde İkinci Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu düzenlenmiştir. Son olarak, 2013 yılının ilk altı aylık uygulama sonuçlarını tartışmak ve öneriler geliştirmek amacıyla 07-08 Eylül 2013 tarihlerinde Üçüncü Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu düzenlenmiştir. Türk Coğrafyasında, adını UFRS'den alan ve tamamen UFRS konularını kapsayan başka bir sempozyum bulunmamaktadır. Bundan dolayı bu sempozyumların Türkçe konuşulan ülkelerdeki UFRS uygulamalarında öncülük yapacağı beklenmektedir. Bu çalışmada, Uluslararası Türk Coğrafyası UFRS Sempozyumlarında sunulan bildiriler incelenerek, UFRS'ye olan katkılarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede sunulan bildirilerin sayısı, niteliği, odaklandığı standartlar, üniversitelere ve unvanlara göre dağılımı, ortak çalışmaların ağırlığı ve araştırmacıların kullandıkları metodoloji gibi konular incelenmiştir. Buradan hareketle, sunulan bildirilerin yoğunluk alanı tespit edilerek, hangi konularda daha fazla yayın yapıldığı; hangi konularda eksikliklerin olduğu belirlenmiştir.

Last modified: 2017-04-09 22:18:36