ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Köstendil (Ilıca) Mahalleleri

Journal: Journal of History and Future (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 136-150

Keywords : Osmanlı İ�mparatorluğu; Köstendil; Ilıca; Mahalle; Nüfus; Tahrir Defterleri;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Tarihte Ilıca ismiyle de anılan Köstendil şehri günümüzde, Bulgaristan'ın batısında Sırp, Makedon ve Bulgar sınırlarının kesiştiği bölgede yer almaktadır. 1372'de Sultan I. Murad tarafından fethedilen Köstendil, 1395 yılından sonra Osmanlı sancağı haline getirilmiştir. Rumeli Beylerbeyliği'ne bağlı bir sancak olan Köstendil, XV. yüzyılın başlangıcından itibaren yürütülen iskân ve imar faaliyetleri ile bir dönüm noktasına girmiş ve Osmanlı şehri hüviyetine kavuşmuştur. XVI. yüzyılda ilk tahrir ve son tahrir arasında geçen 53 yılda nüfusu iki katına ulaşan şehirde önemli oranda Müslüman nüfus bulunuyordu. Bu çalışmada XVI. yüzyıl tahrir defterlerine göre Köstendil'de yaşayan Müslüman ve gayrimüslim nüfusun ortaya konulması amaçlanmıştır. Nüfusun artmasıyla kurulan Müslüman mahalleleri üzerinde durularak, bu mahallelerin tahrirlere göre nüfus durumları karşılaştırılmıştır. Ayrıca Müslüman nüfus artışındaki sürekliliğin nedenleri ortaya konulmuştur.

Last modified: 2017-05-02 20:42:50