ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

İslam’da Sosyal Politika Kapsamında Sosyal Girişimciliğin Değerlendirmesi

Journal: JOMELIPS - Journal of Management Economics Literature Islamic and Political Sciences (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 47-72

Keywords : islam ekonomisi; sosyal poilitika; sosyal girişimcilik; kamu yönetimi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Son zamanlarda favori konular arasına giren sosyal girişimcilik ile ilgili politika ve uygulamalar daha çok merkez batı ülkelerinden esinlenerek oluşturulmaktadır. Bu çalışmamızda İslami bakış açısıyla İslam ekonomisinin sosyal girişimcilik ile ilgili temelleri incelenmektedir. İddiamız, İslam'ınevkaf gibi sosyal girişimcilik noktasındaki uygulamalarının başarılı tarihsel örnekleriyle mevcut olduğu ve geçmişteki iyi uygulamalardan hareketle daha tutarlı, mantıklı ve yararlı sonuçlar doğurabildiğidir. Ekonomi, sosyal politika ve İslam dini çerçevesinde yapılan analizlerde İslam'ınsosyal girişimciliği tesis etmedeki orijinalliği özet olarak ortaya konulmaktadır. Buna göre, dünya hayatını merkeze alarak diğer her şeyi dünyadaki maddi kazanımlar açısından araçsallaştıran batı kapitalizminin sosyal girişimcilik yaklaşımına nazaran geçici dünya hayatını ve bütün gereklerini ebedi olan ahiret hayatını kazanmak için bir araç olarak görüp her iki hayata da değerleri kadar önem vererek dünyevi varlıkların seferberliğini sağlayan İslami içtimai teşebbüs yaklaşımın üstünlüğü savunulmaktadır. Bu noktada her türlü yeni gelişmeden istifade etmeye ve yenilikçiteknik araçları kullanmaya olanak sağlanırken imanın gereğini ve ihlası koruma noktasında niyetlere ve yaklaşımlara özel önem verilmesi gerektiği önerilmektedir.

Last modified: 2017-07-11 14:56:41