ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

JOMELIPS - Journal of Management Economics Literature Islamic and Political Sciences >>

Vol.2, No.1

Publisher: Bartın University

Publishing Date: 2017-06--3

 1. Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan Cumhuriyeti için Geçerliliğin Analizi

  Authors: Instructor Basti ALİYEVA; Arzuman HÜSEYNOV

 2. Ekolojik Sistem Yaklaşımı Üzerine Bir Olgu Sunumu: Suça Sürüklenen Çocuk ve Ailesiyle Çalışma

  Authors: Professional Deniz YILMAZ

 3. Helal Otel İşletmeleri İçin Bir Pazar Genişletme Stratejisi Olarak İşbirlikçi Pazarlama

  Authors: Asst.Prof.Yusuf BİLGİN

 4. Türkiye'de Yükselen Bir Turizm Çeşidi: Helal Turizm

  Authors: Post Graduate Nazlı KARDEŞ; Prof.Said KINGIR

 5. İslam’da Sosyal Politika Kapsamında Sosyal Girişimciliğin Değerlendirmesi

  Authors: Ahmet EFE

 6. Mikrofinansman Kurumu Örneği: Grameen Bank

  Authors: Nurhodja AKBULAEV; Instructor Turan AHMEDOV; Instructor Yusif ALİYEV

 7. Trabzon Rum İmparatorluğu Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi

  Authors: Instructor Tunay KARAKÖK