ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Mikrofinansman Kurumu Örneği: Grameen Bank

Journal: JOMELIPS - Journal of Management Economics Literature Islamic and Political Sciences (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 95-104

Keywords : Grameen Bank; Yoksulluk; Mikrokredi; Mikrofinans; Bankacılık;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bugünün gelişmekte olan dünyasında, yoksul kesimin yaşam standartları yükseltilmedikçe, hiçbir ülkede anlamlı bir kalkınmanın sağlanamayacağı gerçeğini açık bir şekilde kabul edilmiştir. Yoksul kesimin yaşam refahını yükseltme düşüncesi giderek ön plana çıkmaktadır; çünkü sadece büyüme yönlü stratejiler, insanların yaşam şartlarını iyileştirme konusunda önemli ölçüde başarısız olmuşlardır. Bu çalışmada mikrofinans uygulamalarında en başarılı mikrofinansman kurumu olan Grameen Bank'ın ortaya ve gelişimi, amacı ve hedef kitlesi, kurumsal ve faaliyet yapısı, yenilikleri ve finansal yapısı üzerinde durulmuştur. Ayrıca, Grameen Bank sistemleri müşteri türleri, finansal hizmet çeşitleri ve şartları bağlamında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu çalışmada, Grameen Bank'ın orataya çıkışı, tarihsel gelişimi, verdiği finansal hizmetler, hizmetinden faydalanan alanlara göre müşteri kesimi ve finansal yapısı hakkında bilgi sunulmuştur.

Last modified: 2017-07-11 14:58:00