ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Farklı Konsantrasyonlardaki Gıda Boyalarının Drosophila melanogaster (mwh x flr)'de Yaşama Yüzdesi Üzerine Etkisi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.5, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ; ;

Page : 38-46

Keywords : Drosophila melanogaster (mwh x flr); gıda boyası; yaşama yüzdesi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Bu çalışmada, farklı konsantrasyonlardaki beş gıda boyasının (patent blue, karminik asit, indigokarmin, eritrosin ve amaranth) Drosophila melanogaster (mwh x flr)'nin yaşama yüzdesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Deneylerde Drosophila melanogaster'in mwh-flr3 çaprazı kullanılmıştır. İki işaret geni taşıyan üç günlük larvalar farklı konsantrasyonlarda test maddesi içeren Drosophila standard besi yeri ile kronik olarak beslenmiştir. Beslenme sinekler pupadan çıkınca sonlandırılmıştır. Deneylerde kullanılan gıda boyalarının öldürücü dozları belirlenmiştir. Deneyler 3 kez tekrarlanmıştır. Kontrol grubu için 5 ml su kullanılmıştır. Kullanılan gıda boyaları için yaşama yüzdeleri belirlenmiştir. Patent blue, karminik asit, indigokarmin, eritrosin ve amaranth'dan oluşan deney gruplarının yaşama yüzdeleri ile kontrol grubunun yaşama yüzdeleri istatistiksel olarak X2 testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Kullanılan gıda boyaları toksisiteleri bakımından eritrosin, indigokarmin, patent blue, amaranth, karminik asit şeklinde sıralanmıştır. Anahtar kelimeler: Drosophila melanogaster (mwh x flr), gıda boyası, yaşama yüzdesi Effects of Food Dyes in Different Concentrations on Percentage of Survival in Drosophila melanogaster (mwh x flr) Abstract: In this study, different concentrations of five food dyes (patent blue, carminic acid, indigocarmin, erytrosin and amaranth) were investigated in Drosophila melanogaster (mwh x flr) for effects on survival percentage. mwh- flr3 cross was used in the experiment. Three-day-old larvae including two linked recessive wing hair mutations were chronically fed at different concentrations of the test compounds in standard Drosophila Instant Medium. Feeding ended with pupation of the surviving larvae. Lethal doses of food dyes used were determined in the experiments. The experiments were repeated 3 times. 5 ml water was administered to the control group. Percentages of survival of the flies were determined for food dyes used in the experiment. Survival percentage of experiment groups, which contain (patent blue, carminic acid, indigocarmin, erytrosin and amaranth), and survival percentage of control group were statistically compared by the use of Chi-square test. Food dyes used were ranked as erytrosin, indigocarmin, patent blue, amaranth, carminic acid according to their toxic effects. Key words: Drosophila melanogaster (mwh x flr), food dyes, percentage of survival.

Last modified: 2017-08-01 22:22:46