ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Standart ve Standart Olmayan Theta Metotlarının Bazı Uygulamaları ve Sonuçları

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.11, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 109-120

Keywords : Theta Metodu; Diferansiyel Denklemler; Nümerik Metotlar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada Adi Diferansiyel Denklemlerin nümerik çözüm metotlarından biri olan Theta Metodu araştırıldı. Mickens’in ortaya koyduğu Standart Olmayan Sonlu Fark Metotlarının bakış açısıyla bazı teoremler ve uygulamalar verildi. Bununla beraber, Standart ve Standart Olmayan Thata Metotları diğer klasik metotlar ile karşılaştırılarak güvenilirlikleri test edildi.

Last modified: 2017-08-02 17:51:06