ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science >>

Vol.11, No.2

Publisher: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science

Publishing Date: 2016-12-02

 1. Standart ve Standart Olmayan Theta Metotlarının Bazı Uygulamaları ve Sonuçları

  Authors: Fatih ER;Mevlüde YAKIT ONGUN

 2. Bükülmüş Grafenin Elektronik Özellikleri

  Authors: Hasan YILDIRIM;Seyfettin ÇAKMAK

 3. Dual Kuaterniyon İnvolüsyon Matrislerin Kinematiği

  Authors: Murat BEKAR;Yusuf YAYLI

 4. Klinik Lineer Hızlandırıcı Kullanılarak99Mo Radyoizotopunun Yarı-Ömür Tayini

  Authors: Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU;Tuğba GÖKER

 5. Su ve Benzen Çözeltilerinde 5,5-Dimetil-1-Pirolin N-Oksit’in Bazı Radikal Ürünlerinin Teorik İnce Yapı Çiftlenim Sabitleri

  Authors: Mustafa KARAKAYA;Şefik NARDALI;Fatih UCUN

 6. Zamana Bağlı, Tek-Hızlı ve Tek-Boyutlu Anizotropik Saçılmalı Nötron Transport Probleminin Özdeğer Spektrumu için UNYaklaşımı

  Authors: Hakan ÖZTÜRK;Ülker SARAÇ

 7. Teknik Not: Derik Zeytini ve Zeytinlikleri

  Authors: Hasan ÖZÇELİK

 8. LiH Reaktör Moderatör Malzemesi İçin Hadronik Etkileşimlerin Geant4 Benzetimi

  Authors: Mert ŞEKERCİ;Veli ÇAPALI;Hasan ÖZDOĞAN;Abdullah KAPLAN

 9. Konya-Ilgın-Çavuşçu Linyit Maden Yatağında Dış Ortam Gama Doz Oranlarının Belirlenmesi

  Authors: Mehmet ERDOĞAN;Kaan MANİSA

 10. Elekçi Irmağı (Fatsa/Ordu) Balık Faunası

  Authors: Ebru YILMAZ

 11. Kovada Gölü (Isparta-Türkiye)'nün Suyunda, Sedimentinde ve Gölde Yetişen Phragmites austrialis (Cav.) Trin. ex Steudel Bitkisindeki Metal Birikiminin Mevsimsel Değişimi

  Authors: Okan SANCER;Selda TEKİN-ÖZAN

 12. Göller Yöresi'nde Doğal Olarak Yetişen Bazı Yer Örtücü Bitkilerin Belirlenmesi

  Authors: Atila GÜL;Hasan ÖZÇELİK