ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Dual Kuaterniyon İnvolüsyon Matrislerin Kinematiği

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.11, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 121-132

Keywords : Reel-kuaterniyon; dual-kuaterniyon; (anti)-involüsyon; vida hareketİ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Lineer bir dönüşüm aynı zamanda self-inverse (tersi kendisine eşit) ve anti-homomorfik ise involüsyon; self-inverse ve homomorfik ise anti-involüsyondur. Üç-boyutlu Öklid uzayı  teki vida hareketleri dual-kuaterniyonlar ile elde edilen (anti)-involüsyon dönüşümleri ile verilebilir. Biz bu çalışmada, dual-kuaterniyonları kullanarak ikisi involüsyon dönüşüme diğer ikisi ise anti-involüsyon dönüşüme karşılık gelen dört tane matrisi geometrik yorumlarıyla birlikte ele aldık.

Last modified: 2017-08-02 17:51:06